Varsinainen teknologia­keskus (vasemmalla) on kooltaan noin 60 000 brutto­neliötä. Siihen liittyy yhdyssillalla noin 15 000 bruttoneliön toimistorakennus. Koko keskuksen korkein elementti on noin 60 metriä korkea piippu­rakenne, johon on koottu koeajon pakoputket.

Wärtsilän uusi teknologiakeskus Vaasassa

Sustainable Technology Hub kokoaa Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehitystyön sekä tuotannon saman katon alle Vaasan Vaskiluodossa. Uudessa keskuksessa tehtävä työ vauhdittaa merenkulku- ja energia-alan siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Vaasan uusi maamerkki on Vaskiluodon saarella sijaitseva Wärtsilän uusi teknologiakeskus, Sustainable Technology Hub (STH). Kyseessä on poikkeuksellinen investointi niin laajuudeltaan kuin tavoitteiltaankin.

Wärtsilä kehittää Vaasassa uusia meri- ja energiateollisuuden ratkaisuja, kuten hiilettömillä polttoaineilla toimivia moottoreita. Uutta keskusta voidaan kooltaan ja ulko­asultaan verrata jäävuoreen, mutta mittava on siellä työskentelevien tavoitekin: vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia meren­kulkua ja energia-alaa. 

Jatkumo on pitkä. Wärtsilä on toiminut Vaasassa 1930-luvulta saakka, ja diesel­moottoreiden valmistus alkoi siellä 1950-luvulla. Vuosien varrella toiminta on hajautunut moneen eri osoitteeseen, eikä vanha tehdasalue keskustassa tarjonnut enää laajenemisvaraa. Uusiin tiloihin on keskitetty muun muassa laboratorio- ja tuotekehitys­tiloja sekä tes­taus- ja tuotantotilat. Wärtsilällä on edelleen toimitilat myös Vaasan lento­kentän lähellä.

Varsinainen teknologia­keskus (vasemmalla) on kooltaan noin 60 000 brutto­neliötä. Siihen liittyy yhdyssillalla noin 15 000 bruttoneliön toimistorakennus. Koko keskuksen korkein elementti on noin 60 metriä korkea piippu­rakenne, johon on koottu koeajon pakoputket.

Uudet tilat koostuvat useasta eri osasta. Suurin niistä on noin varsinaisen teknologia­keskuksen puoli, kooltaan noin 60 000 brutto­neliötä. Siihen liittyy yhdyssillalla noin 15 000 bruttoneliön toimisto­rakennus, jossa sijaitsee pääsisäänkäynti. Kokonaisuuteen kuuluu myös 15 500 neliön logistiikkakeskus, joka on yhdistetty teknologiakeskukseen käytävällä. Logistiikkarakennuksessa on korkeavarasto, työpaja-, lastaus-, laaduntarkastus- ja korroosio­suojaustilta sekä toimisto- ja neuvottelu­tiloja sosiaalitiloineen.

Tilaa innovaatioille

Yhteensä noin 250 miljoonan euron hanke on suurin yhtiön historiassa. Wärtsilä Finland Oy:n kiinteistöjohtaja Tommy Grannas toteaa, että kohteesta tekee ainutlaatuisen paitsi sen koko myös vaativuus: vastaavalle tutkimus- ja tuotantokeskukselle ei ollut esikuvaa muualla. Tämä asetti haasteensa suunnittelulle. 

– Kun suunnittelutyötä aloitettiin, oli otettava huomioon yhtiön tämänhetkinen tuoteportfolio mutta myös tulevaisuus ja kaikki, mikä ei vielä ole välttämättä edes tiedossa. Siksi joustavuus oli tärkeässä osassa tätä projektia.

Toimistorakennuksen pääsisäänkäyntiä on korostettu corten-teräsverhoilulla. Pääjulkisivun lasinen osa tuo särmää muuten melko rauhalliseen kokonaisuuteen.

Wärtsilällä on Vaasassa noin 3000 työntekijää, joista 1500 siirtyi saman katon alle uuteen keskukseen. Samalla on haluttu uudistaa yhtiön sisäistä toimintakulttuuria.

– Nyt ihmiset pääsevät helpommin kohtaamaan toisiaan kahvitaukokeskusteluissa, ja erikoisprojekteissakin voidaan nopeasti laittaa ryhmä pystyyn. Olipa työntekijä töissä toimiston tai teknologiakeskuksen puolella, kaikki ovat nyt saman katon alla ja myös ruokailevat samassa tilassa, Grannas kertoo.

Tilat mahdollistavat myös yhteisen työskentelyn asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tämä antaa vauhtia innovaatioiden kehittämiseen: kun tehdään kehitystyötä fyysisesti samassa tilassa, se auttaa lyhentämään aikaa ideasta tuotantoon.

Teknologiakeskukseen kuljetaan toimistorakennuksen kautta. Toimistotilat ovat pääosin avotoimistoa. Työntekijät varaavat sähköisestä järjestelmästä haluamansa työpisteen.

– Pandemia vahvisti, että olemme tehneet oikeita valintoja. Tilat ovat joustavat, työtä voidaan tehdä etänä tai paikan päällä, ja myös hybridityö on mahdollista, Grannas sanoo. 

Energia tehokkaasti talteen

Sijainti Vaskiluodossa on logistisesti edullinen: tavara liikkuu suoraan sataman kautta meriteitse ja alueella on rautatieyhteys. Lähellä on myös jäähdytykseen tarvittava merivesi.

Tuotannon tiloihin kohdistuu monenlaisia erityisvaatimuksia. Muun muassa kor­keutta sekä nostokapasiteettia tarvitaan satojen tonnien painoisia kuormia varten. 

Toimistorakennuksen eteläsivun julkisivussa on tummanharmaa metallikasettiverhous, jossa on keltaisia tehostevärikenttiä.

– Tiloihin kohdistuu myös erittäin korkeat puhtausvaatimukset. Lisäksi akustiikassa pitää huomioida eri toiminnot, sillä seinän toisella puolella saatetaan koeajaa moottoria ja toisella puolella tehdä kokoonpanoa, Grannas toteaa.

Energiatehokkuus on otettu huomioon muun muassa lämmön talteenottojärjestelmällä, jossa moottorien testiajojen tuottama ylimääräinen lämpö otetaan talteen. Tes­tauksen aikana tuotettu sähkö käytetään omiin prosesseihin, ja loput syötetään verkkoon. Tulossa on myös aurinko­paneeleita. Teknologiakeskuksen valkoinen kattomateriaali auttaa vähentämään viilennyskustannuksia. 

Julkisivu kuin jäävuori 

Hankkeen rakennuttajakonsulttina toimi Sweco, joka vastasi myös projektin johtamisesta sekä pää-, arkkitehti-, sisustus- ja pihasuunnittelusta sekä BIM-koordinoinnista. Vastuullisena rakennussuunnittelijana toimi teknologiakeskuksen sekä logistiikkakeskuksen osalta rakennusarkkitehti Jouko Nurmi ja toimistorakennuksen osalta arkkitehti Kati Norta. Hankkeiden pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Anita Höttönen.

Wärtsilällä on Vaasassa noin 3000 työntekijää, joista 1500 siirtyi saman katon alle uuteen keskukseen.

– STH:n rakentamisalue on hyvin tiukkaan rajattu, ja eteläpuolen logistiikan kannalta se vaati tarkkaa suunnittelua. Rakennusten välistä vietiin maan alle kunnallistekniikkaa, ja maanalaisten rakenteiden sijoittamisessa piti ottaa tarkoin huomioon turvaetäisyydet. Lisäksi tonttien länsipuolella on sähköyhtiön tontti, jolle tuli järjestää pelastustiereitti rakennusten välistä. Länsipuolelle on myös varattu STH:lle laajentumisvaraa, Höttönen kertoo.

Teknologiakeskuksen arkkitehtuurissa innoittajana oli jäävuori, joka toimii myös viittauksena ilmastonmuutokseen ja sen jarruttamiseksi tehtävään työhön. Tummanharmaan, korkean sokkelin yläpuolella on taitettu valkoinen metalliverhous. Yli 200 metrin pituista julkisivua on epäsäännöllisesti rytmitetty puikkomaisilla ulostyöntyvillä profiileilla, joista osaan on integroitu valonauha. Vinoleikatut ikkunat keventävät julkisivuja ja antavat niihin lisää elävyyttä. 

Kävelysilta yhdistää teknologiakeskuksen (vasemmalla) ja toimistorakennuksen toisiinsa.

STH:n korkeimman osan vapaa korkeus on 30 metriä. Koko keskuksen korkein elementti on noin 60 metriä korkea piippu­rakenne, johon on koottu koeajon pakoputket.

Tilaratkaisut tukevat kohtaamista

Toimistorakennuksen massoittelu tuli sovittaa sen pohjoispuolella sijaitsevien Suomen Sokerin suojeltujen tiilirakennusten kokonaisuuteen. Viisikerroksisen rakennuksen pääjulkisivu on pääosin valkobetonia.

– Pääsisäänkäyntiä on korostettu corten-teräsverhoilulla, jolla lähennyttiin tien toisella puolella olevaa tiiliverhousta. Pääjulkisivusta osa on otettu irti lasisella osuudella, joka antaa sopivan lohkaisun rakennukselle. Vastapainoksi eteläsivulle suunniteltiin tummanharmaa metallikasettiverhous, jossa on keltaisia tehostevärikenttiä, Höttönen kertoo.

Teknologiakeskuksen yli 200 metrin pituista julkisivua on rytmitetty puikkomaisilla ulostyöntyvillä profiileilla, joista osaan on integroitu valonauha. Vinoleikatut ikkunat keventävät ja elävöittävät julkisivua.

Toimistotilat ovat pääosin avotoimistoa. Työntekijät varaavat sähköisestä järjestelmästä työpisteen halutulle päivälle, ja vapaat työpisteet näkyvät rakennuksen jokaisessa kerroksessa suurilta näyttöruuduilta. Teknologiakeskuksesta löytyy myös erillisiä tuotekehitystiloja alihankkijoiden tarpeisiin.

Höttösen mukaan tilaratkaisut on suunniteltu tukemaan yhtiön sisäistä toimintaa, ihmisten kohtaamista ja yhteistä työskentelyä. Kaikki sosiaalitilat sijaitsevat toimisto­rakennuksessa, jonka kautta on keskitetty sisäänkäynti kolmannen kerroksen silta­yhteyden kautta myös teknologiakeskuksen puolelle.

Kokonaisuuteen kuuluu myös 15 500 neliön logistiikkakeskus, joka on yhdistetty teknologiakeskukseen käytävällä. Kuva: Wärtsilä

– Wärtsilän työskentelykulttuuri oli jo ennen siirtymistä Vaskiluodon uusiin tiloihin kehitetty varsin tehokkaalle ja yhteistyötä tukevalle toimintatavalle, Höttönen toteaa.

Uusia ratkaisuja luomassa

Rakennusteknisenä valvojana ja projektin loppuvaiheessa myös rakennuttamistehtävissä toiminut Jarkko Järvenpää Granlundilta toteaa, että hanke oli poikkeuksellinen kansallisessa mittakaavassa sekä kokonsa että vaativien rakennusteknisten ratkaisujen puolesta. 

– Valmiita ratkaisuja ei ollut, vaan monet asiat piti luoda juuri tähän hankkeeseen. Wärtsilän tarpeet asettivat isoja vaatimuksia rakenteille, suunnittelulle, aikataululle ja kustannuksille. Onnistuminen vaati sen, että osapuolten välinen yhteistyö saatiin hyvin toimimaan. Hankkeessa oli myös erittäin osaavat asiantuntijat kaikilla osa-alueilla. 

Tilat ovat joustavat: työtä voidaan tehdä etänä tai paikan päällä, ja myös hybridityö on mahdollista.

Kun investointipäätös tehtiin vuonna 2018, maailmantilanne näytti vielä hyvin erilaiselta. Hanke ajoittui kuitenkin niin, että kustannuksiltaan merkittävät hankinnat pystytiin tekemään aikaisessa vaiheessa. 

Rakentamisaikana alkaneen pandemian vaikutukset näkyivät uudenlaisina toimintatapoina. Esimerkiksi paikan päällä pidettäviä kokouksia rajattiin ja työmaavierailuista luovuttiin. Järvenpää toteaa, että pandemia on monilta osin tuonut pysyvämpiäkin muutoksia rakennusalalle. 

– Monia uusia toimintamalleja tullaan soveltamaan jatkossakin, ja etenkin digitaalisuutta hyödynnetään entistä tehokkaammin.

Logistiikkarakennuksessa on korkeavarasto, työpaja-, lastaus-, laaduntarkastus- ja korroosiosuojaustilat sekä toimisto-, neuvottelu- ja sosiaalitiloja. Kuva: Wärtsilä

Poikkeuksellinen työmaa

Projektinjohtourakkana toteutetusta hankkeesta vastasi Lujatalon Pohjanmaan alueyksikkö. STH:n rakentaminen alkoi maanrakennustöillä vuoden 2019 kesällä. Uudisrakennusten tieltä purettiin 12 erikokoista asuin- ja varastorakennusta. Tuki­rakenteina toimivien korkeiden teräspilarien pystytys alkoi marraskuussa 2019, ja katto- ja seinäelementtejä päästiin asentamaan seuraavan vuoden alussa. Kaikki rakennus­materiaalit ovat peräisin kotimaisilta yrityksiltä.

Toimistorakennus valmistui vuoden 2021 toukokuussa. Pandemian vuoksi se kuitenkin otettiin täyteen käyttöön vasta vuoden 2022 keväällä, jolloin toiminta käynnistyi myös tuotantotiloissa. Syksyllä 2021 valmistui logistiikkakeskus, jonka KVR-urakoitsijana toimi YIT. 

Lujatalon työpäällikkö Juha Sainio toteaa, että kyseessä oli monella tapaa merkittävä ja haastavakin urakka.

Polttoainelaboratoriossa tutkitaan muun muassa tulevaisuuden polttoaineiden hyödyntämistä Wärtsilän moottoreissa.

– Olemme olleet mukana isoissa hankkeissa varsinkin Etelä-Suomessa, mutta nyt rakennettavana oli tälle alueelle poikkeuksellisen suuri kohde. Saimme tätä varten joukkoomme paljon uusia osaajia. Työmaalla oli parhaimmillaan yli 500 henkilöä, ja hanke työllisti alihankkijoita myöten laajasti ympäri Suomea. 

Työmaan toiminnassa keskeistä oli logistiikkaan liittyvä suunnittelu ja viestintä. Alueen asukkaita pidettiin ajan tasalla työmaan etenemisestä muun muassa viikoittaisten verkkotiedotteiden avulla.

Suunnittelu eteni rinta rinnan rakentamisen kanssa, joten suunnittelun ohjaus ja yhteistyö toimijoiden välillä olivat isossa roolissa. Tietomallinnusta hyödynnettiin laajasti projektin kaikissa vaiheissa.

– Monia ratkaisuja piti kehittää varta vasten tähän kohteeseen, esimerkkinä pari­kymmentä metriä korkeiden koeajotilojen toteutus. Kaiken aikaa yhteistyö tässä projektissa toimi erinomaisesti. Tämä onkin ollut hyvä esimerkki kohteesta, josta jokainen mukanaolija oppii paljon, Sainio toteaa.

Teksti: Hanna Perkkiö | Kuvat: Esa Kyyrö

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.