Vetykontti. Kuva: THT Control

VTT:n ja THT Controlin vedyllä toimivat sähkögeneraattorit palkittiin

Vetykontti. Kuva: THT Control

VTT:n mukaan vedyllä toimivat uudenlaiset sähkögeneraattorit ovat hiljaisia, päästöttömiä, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Ne soveltuvat VTT:n mukaan erityisen hyvin kohteisiin, joissa polttomoottorikäyttöisten generaattorien aiheuttamat melu- ja ilmanlaatuongelmat ovat terveyden ja viihtyisyyden kannalta haitallisia.

”Jo tunnettujen liikennesovellusten lisäksi polttokennogeneraattorit soveltuvat moneen muuhunkin käyttöön. Diesel-generaattorien korvaaminen tilapäisessä sähköntuotannossa on kiinnostava mahdollisuus, jonka hyödyt käyttäjille ja ympäristölle ovat välittömät. Osallistumalla teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon Suomeen luodaan uutta osaamista, joka on sovellettavissa sekä kaupallisiin tuotteisiin että muihin polttokennojen sovelluksiin. Tämä työ tukee myös vahvasti juuri valmistuneessa kansallisessa vetytiekartassa esitettyjä suuntaviivoja”, sanoo erikoistutkija Markus Rautanen VTT:ltä.

Hankkeen myötä vetykäyttöiset sähkögeneraattorit pääsevät sähköntuotantoon rakennustyömailla ja musiikkifestivaaleilla. Koekäyttöön suunnitellaan ja valmistetaan yhteensä kahdeksan vetykäyttöistä sähkögeneraattoria. Generaattorit perustuvat henkilöautoissakin käytettyihin polttokennoihin (PEMFC) ja ne ovat teholtaan 25 kW ja 100 kW.

”Tavoitteemme on tuottaa hyvin pienillä paikallispäästöillä varustettu vetygeneraattori kaupalliseksi tuotteeksi ja näin saada luotua uutta yritystoimintaa polttokennojen ympärille. Jotta polttokennolaitteita voi siirtää laboratoriosta kentälle, niille on rakennettava käyttäjäystävällinen ja toimiva ympäristö. Vastasimme haasteeseen ja loimme konttirakenteen, johon polttokennojärjestelmät voitiin asentaa. Ensimmäiset 25 kW ja 100 kW generaattorit lähetettiin Italiaan viime toukokuussa ja niiden on tarkoitus tulla käyttöön ensi kesänä esimerkiksi festivaaleilla”, kertoo Pasi Ylirisku THT Controlista.

Generaattorit valmistetaan eurooppalaisena yhteistyönä. Polttokennojärjestelmät toimittaa ruotsalainen Powercell Sweden ja vetyvarastoratkaisun ranskalainen Mahytec yhdessä Linde Gas Italian kanssa. Sähköisen voimalinjan ja ohjausjärjestelmän kehittävät italialaiset FRIEM sekä Genport.

VTT osallistuu kehitykseen muun muassa parantamalla laitteiden toimintavarmuutta ja suorituskykyä kylmissä olosuhteissa sekä tekee kestävän kehityksen arvioinnin, jonka myötä voidaan valita ympäristön ja liiketoiminnan kannalta parhaat ratkaisut.  THT Control vastaa hankkeen konttirakenteiden valmistamisesta sekä laitteiden integroinnista yhdessä muiden partnerien kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana useita loppukäyttäjiä eri EU-maista mahdollistamassa generaattoreiden demonstroinnin erilaisissa tapahtumissa ja työmailla.

EVERYWH2ERE-projektia koordinoi RINA-C ja projektissa on yhteensä 13 partneria kuudesta EU-maasta: Italia, Suomi, Ruotsi, Saksa, Ranska ja Espanja.