Kuva: Ari Nakari

Pikahaku: Ympäristöministeriöltä tukea puurakentamisen koulutukseen

Kuva: Ari Nakari

”Puun käyttö rakentamisessa on nopeassa kehitysvaiheessa. Se teollistuu, monipuolistuu korkeampiin ja suurempiin rakennuksiin, digitalisoituu, kansainvälistyy ja etsii yhteyttä muihin materiaaleihin. Yhdeksi puurakentamisen kasvun esteeksi on tunnistettu kapeikot osaamisessa ja koulutuksessa. Siksi panostamme nyt koulutuksen kehittämiseen, ja lisäämme toivottavasti samalla puun kiinnostavuutta rakentamisen koulutukseen hakevien silmissä”, Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino sanoo.

Hankkeet voivat Ympäristöministeriön mukaan esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, ratkaisuja tai toimintamalleja puutekniikan, rakentamisen, muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden aloilla. Tukea voi saada muun muassa opetusaineistojen ja oppimateriaalien luomiseen, koulutusyhteistyön kehittämiseen, määräaikaisten opetusresurssien hankintaan, tutkijakoulutoimintaan tai koulutuksen profiloimiseen puurakentamisessa. Erityisesti ministeriössä toivotaan hankkeita, jotka kehittävät ammattikorkeakoulu- tai yliopistolaissa säädettyjä erikoistumiskoulutuksia puurakentamisen teemalla.

Avustushaku on avoinna 23.11.-21.12.2020. Hakija voi olla ammatillisen koulutuksen järjestäjä, korkeakoulu tai näille palveluita tuottava organisaatio.

Ympäristöministeriö rahoittaa enintään 70 % hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista. Hankkeita arvioidaan erityisesti tarpeellisuuden, toteutettavuuden, laaja-alaisuuden sekä jatkuvuuden kannalta.

Rahallisen tuen lisäksi Puurakentamisen ohjelma tarjoaa rahoitettaville hankkeille verkottumistilaisuuksia sekä toteutuksen ja vaikuttavuuden sparrausta. Ohjelmassa panostetaan myös tulosten ja hyvien toimintatapojen jakamiseen koko alan kanssa.