Kuva: Mikael Lindén

Helsinki valitsi Rakentamisen Ruusu -ehdokkaat

Kuva: Mikael Lindén

Rakentamisen Ruusu jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on edistänyt hyvän elinympäristön luomista ja ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä. Keskeistä palkitsemiselle on suunnittelijoiden ja työmaan esimerkillinen toiminta.

Vuotuinen tunnustus jaetaan nyt 26. kerran. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto valitsee ehdokkaista voittajan 3.12.2020. Palkinto jaetaan virtuaalisessa tilaisuudessa seuraavana päivänä.

Ensimmäinen ehdokas, Aalto Töölö (entinen Helsingin kauppakorkeakoulu), on helsinkiläisille tuttu, vuonna 1950 valmistunut rakennus. Nykyään siinä toimii Aalto Executive Education (Aalto EE). Rakennuksen juhlasali on suojeltu. Myöskään kiinteistön keltatiilistä julkisivua ei peruskorjauksessa muutettu, sen sijaan rakennuksen talotekniikka uudistettiin täysin. Energiatehokkuutta ja esteettömyyttä parannettiin.

Ehdolla palkinnon saajiksi hankkeessa ovat pääsuunnittelija arkkitehti Sarlotta Narjus ja projektiarkkitehti Erkki Ölander SARC Oy:stä, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Museovirastosta ja pääurakoitsija Fira Oy vastaavana työnjohtajanaan Ari-Pekka Lanu.

Kuva: Mikael Lindén

Lyypekinlaiturille Vanhan kauppahallin rannalle on tilapäisellä rakennusluvalla valmistunut puurakenteinen paviljonkirakennus, Hiidenkirnu. Sen tarkoituksena on toimia lähtöporttina Vallisaaressa joka toinen vuosi järjestettävään taidetapahtumaan, Helsinki Biennaaliin.

Ehdolla palkinnon saajiksi ovat Verstasarkkitehtien Mikko Rossi ja Jussi Palva sekä rakennesuunnittelija Jukka Laaksonen ja toteutuksesta vastannut Timberpointin Marko Suonpää.

Olympiastadionin peruskorjaus oli kauttaaltaan poikkeuksellisen vaativa, ja sitä varten kehitettiin ja toteutettiin räätälöity yhteistyömalli. Olympiastadion on kokonaisuudessaan suojeltu. Lukuisten asiantuntijoiden yhteistyö oli keskustelevaa ja ratkaisuhakuista koko nelivuotisen työmaan ajan. Museoviraston läsnäolo oli tiivistä, ja rakennusvalvonta oli välittömästi käytettävissä aina ennakkoneuvotteluista loppukatselmukseen saakka.

Ehdolla palkinnon saajiksi ovat arkkitehdit Kimmo Lintula ja Kari Raimoranta.

Supercellin pääkonttori -hankkeen suunnittelussa ja kosteudenhallintasuunnitelmissa otettiin jo etukäteen huomioon, että hanke toteutetaan ilman sääsuojaa. Rakennus on kaupunkikuvallisesti laadukas ja eheyttää monin tavoin rikkonaista ympäristöä.

Ehdolla palkinnon saajiksi ovat Supercellin Janne Saarinen, pääsuunnittelija Matti Huhtamies Anttinen-Oiva arkkitehdeilta, pääurakoitsija SRV-rakennus Oy:n vastaava työnjohtaja Pekka Ruokonen sekä kosteudenhallintakoordinaattori Asko Jussila.

Viiden ehdokas, Jari Pantzar, on rakennusvalvonnan näkökulmasta toiminut esimerkillisellä tavalla rakennussuunnittelijana ja pääsuunnittelijana lukuisissa peruskorjauskohteissa.

Hän suhtautuu arvostavasti myös vähemmän tunnettujen arkirakennusten peruskorjausten suunnitteluun. Hän paneutuu työhön ja tekee erinomaista korjausrakennussuunnittelua rippumatta kohteesta myös silloin, kun taloudelliset resurssit ja tavoitteet kohteessa ovat tavanomaista vähäisemmät.