Kuva: Kamrock.fi

Juuri Partnersille 35 % Kamrockista

– Toimialallamme vaaditaan äärimmäistä asiantuntemusta muun muassa kallioperän laadusta, laitteista ja kiven työstämisen tavoista, sillä kiviaineksen laatu korreloi suoraan rakennus- ja infrahankkeiden laadun ja turvallisuuden kanssa. Kiven murskaamisessa täytyy löytää koko ajan uusia tapoja toimia, jotta toimintamme pysyy kustannustehokkaana ja laadukkaana. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä, ulottuen muun muassa työturvallisuuteen ja ympäristövastuuseen, Kamrockin tuotantojohtaja Aki Hintta kertoo.

– On todella hienoa saada Juuri Partners vauhdittamaan kasvuamme. Olemme kehittäneet toimintaamme systemaattisesti, hioneet prosesseja mahdollisimman ketteriksi ja innovoineet tuotteita ja toimintatapoja, joille on kysyntää. Seuraavaksi haemme kasvua niin kotimaasta kuin muista Pohjoismaistakin sekä kehitämme toimintaamme edelleen vastamaan entistä paremmin asiakaskuntamme tarpeita, Kamrockin toimitusjohtaja Jarkko Peräaho toteaa.

– Kamrock on osoittanut vahvan kasvukykynsä viiden toimintavuotensa aikana. Infrarakentamiseen liittyvät kasvunäkymät ovat hyvät, ja yhtiöllä on vahva jalansija myös kaivosteollisuudessa. Yksi Kamrockin kiinnostavista aluevaltauksista on myös sen kehittämä kalliosora – vastuullinen ja tasalaatuinen kalliomurske, jonka avulla betonitoimijat voivat luopua ehtyvien luonnonvarojen käytöstä ja madaltaa hiilijalanjäljen ohessa myös kustannuksiaan, kertoo Juuri Partnersin partner Tommi Asmala.