Vantaan Energia suunnittelee kestopuuvoimalaa

Vantaan Energia, Sweco ja Fira ovat allekirjoittaneet projektiallianssisopimuksen kestopuuvoimalan rakentamisesta Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitokseen. Hankkeessa uudistetaan laitoksen tekniikkaa: uusi voimala käyttäisi kivihiilen sijaan kyllästettyä puutavaraa. 

Martinlaakson voimalaitoksen uudistuksessa vanha kivihiilen polttoon tarkoitettu kattila korvataan arinakattilalla, joka on suunniteltu kyllästetyn puun lämpökäsittelyyn. Kestopuuvoimala on mitoitettu niin, että siellä voidaan käsitellä vuositasolla noin 60 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta kyllästettyä puutavaraa. Sillä määrällä voi Vantaan Energian mukaan tuottaa jopa 10 % kaukolämmön vuosituotannosta.

Hankkeen investointipäätös odottaa vielä ympäristölupaa, jokasaataneen kesän 2022 aikana. Rakennustyöt päästäisiin silloin aloittamaan syksyllä 2022, ja tuotanto kestopuuvoimalassa alkaisi vuoden 2024 alkupuolella.

Vantaan Energian mukaan kyllästetty puujäte kuljetetaan tällä hetkellä ulkomaille lämpökäsiteltäväksi.

– Vantaan Energialla on kunnianhimoiset tavoitteet hankkeen suhteen ja siksi halusimme joustavan, jatkuvaa kehitystä tukevan toteutusmallin kestopuubiovoimalahankkeen läpiviemiseen. Meillä on jo entuudestaan erinomainen kokemus allianssityöskentelystä Swecon ja Firan kanssa Vantaan Energian jätteenkäsittelylaitoksen laajennuksen osalta, joten suhtaudun yhteistyöhön erittäin luottavaisin mielin, sanoo Vantaan Energian Kaupunkienergia-liiketoiminnan johtaja Kalle Patomeri.