Kuva: WPD windmanager Scandinavia Oy

Tuulivoimatuotanto kasvoi yli 20 % vuonna 2018

Kuva: WPD windmanager Scandinavia Oy

Suomen tuulivoimakapasiteetti vuoden 2018 lopussa oli 2041 megawattia (MW), 698 tuulivoimalaa. Vuoden aikana purettiin kaksi tuulivoimalaa, eikä yhtään uutta voimalaa rakennettu. Tästä huolimatta vuoden 2017 loppuun valmistunut uusi tuulivoimakapasiteetti mahdollisti sen, että tuulivoimatuotanto kasvoi yli 5,8 TWh:iin (5857 GWh) vuonna 2018. Vuonna 2018 Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla noin 7 prosenttia ja sähköntuotannosta noin 9 prosenttia.

”Suomalainen tuulivoima-ala on nähnyt 2010-luvulla monenlaisia ajanjaksoja, välillä on ollut nousukiitoa ja välillä tuulivoiman tulevaisuus Suomessa on huolestuttanut.  Ajoittain tempoilevasta politiikasta ja vuoden 2018 nollarakentamisvuodesta huolimatta tuulivoima-alan kasvu ei ole pysähtynyt, kuten viime vuonna tehdyt markkinaehtoiset investointipäätökset osoittavat. Tämä kertoo tuulivoima-alan potentiaalista ja vahvasta halusta kehittyä Suomessa”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Poliittista tahtoa tarvitaan tulevaisuudessakin takaamaan, että tuulivoima-alan kehitys Suomessa jatkuu. Tämä tarkoittaa muun muassa kunnianhimoisempia ilmasto- ja uusiutuvan energian tavoitteita tuleville vuosikymmenille sekä selkeiden ja ennakoitavien suunnittelu- ja luvitusprosessien ja riittävien siirtoyhteyksien mahdollistamista. ”Suomi on lähes saavuttanut 6 terawattitunnin tuulivoiman 2020-tavoitteensa ennen määräaikaa mutta Ruotsi on saavuttamassa huomattavasti kunnianhimoisemmat 2030 tavoitteensa jo lähivuosina. Meilläkin on potentiaalia parempaan”, Mikkonen sanoo.

Vuoden 2018 tilastojen mukaan Suomeen rakennettujen tuulivoimahankkeista 70 prosenttia on suomalaisessa omistuksessa. Suurin osa Suomen tuulivoimahankkeista on rakennettu Pohjois-Pohjanmaalle, jonne sijoittuu 42 prosenttia kaikista maamme tuulivoimaloista. Suomen suurin tuulivoimakunta on Kalajoki, jossa on 10 prosenttia Suomen tuulivoimaloista.