Timo Korhonen FISEn uudeksi toimitusjohtajaksi

DI KTM Timo Korhonen on valittu FISEn seuraavaksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa työnsä FISE Oy:ssä 17.5.2021 Marita Mäkisen siirryttyä Ramboll Finland Oy:n korjausrakentamisen ja tutkimusten alueen johtajaksi.

Timo Korhonen on joensuulainen diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, joka on valmistunut Oulun Yliopiston teknillisestä tiedekunnasta vuonna 1995 diplomi-insinööriksi pääaineena rakentamistekniikan tuotanto- ja käyttötalous sekä Itä-Suomen Yliopistosta vuonna 2017 kauppatieteiden maisteriksi pääaineena palveluliiketoiminta. Hän on valmistumisensa jälkeen toiminut mm. rakennuttajakonsulttina JP-Terasto Oy:ssä ja apulais- ja toimistopäällikkönä Eduskunnan kanslian kiinteistötoimistossa.

Vuodesta 2008 Korhonen on toiminut Joensuun kaupunkikonserniin kuuluvan Joensuun tilakeskuksen johtajana vastaten tilakeskuksen toiminnallisesta ja taloudellisesta johtamisesta, mm. talonrakennuksen investointien, kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidonpidon sekä kiinteistöomaisuuden omistajaohjauksen osalta.

– FISEn toimitusjohtajan tehtävä on luonteva askel päästä lopputuotteen laadun käyttäjästä lopputuotteen laadun kehittäjäksi, Korhonen sanoo.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä, ja kaavailuissa on esitetty suunnittelijoiden ja työnjohtajien valtakunnallista pätevyysrekisteriä, jota ylläpitäisi YM:n valtuuttamat tahot. 

 – Timo pääsee aloittamaan FISEn uuden aikakauden tuoreen lakiluonnoksen kanssa. Olemme iloisia saadessamme Timon osaamisen ja kokemuksen FISEn käyttöön, toteaa FISEn hallituksen puheenjohtaja Janne Tähtikunnas.

FISEn pätevyysjärjestelmässä on tällä hetkellä 81 pätevyysnimikettä. Pätevyysrekisterissä on 9100 pätevyyttä. FISE ylläpitää myös rakennusvirhepankkia, jossa on 82 rakennusvirhekorttia.