Tikkurilan osaamiskampuksen suunnittelussa on korostettu sitä, että joka paikkaan pääsee esteettömästi kävellen ja pyöräillen. Alueelle suunnitellaan viheralueita ja vehreitä kävelyreittejä. Kuva: Taitoa Finland

Tikkurilan osaamiskampus rakentuu pääradan varteen 

Tikkurilan Jokiniemeen rakennetaan opiskelijoiden ja työpaikkojen keskittymä, jossa kaikkialle pääsee esteettömästi kävellen ja pyöräillen. 

Tikkurilan osaamiskampuksen suunnittelussa on korostettu sitä, että joka paikkaan pääsee esteettömästi kävellen ja pyöräillen. Alueelle suunnitellaan viheralueita ja vehreitä kävelyreittejä. Kuva: Taitoa Finland

Oppilaitosten ja yritysten yhteinen Tikkurilan osaamiskampus on siirtymässä hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun.  Yli 100 000 kerrosneliön kampusalue rakentuu vaiheittain pääradan itäpuolelle, Tikkurilan asemakeskuksen naapuriin ja tulevan Vantaan ratikan reitin varrelle. 

– Kaupungin kärkihanke tuo Vantaalle uutta elinvoimaa, vahvistaa osaamista ja parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia. Luomme uutta monipuolista kantakaupunkia, jossa luonto ja resurssiviisaus on otettu huomioon, hankejohtaja Ulla Boer Vantaan kaupungilta sanoo. 

A-Insinöörit vastaa hankkeessa muun muassa katusuunnitelmista ja tärinäntorjunnasta. Tavoitteena on, että alueen kaava etenee valtuustokäsittelyyn loppuvuoden 2023 aikana, ja katuinfran rakentaminen alueella voisi alkaa kesällä 2024. Liikenteen solmukohdassa melun ja tärinän vaikutukset alueen toimintoihin on pyritty minimoimaan kaavoituksen ensivaiheesta asti. 

– Kehitämme Jokiniemessä uusia vaimennusratkaisuja, jotta alue tulee olemaan myös ääniympäristöltään viihtyisä, suunnittelujohtaja Timo Huhtala A-Insinööreistä kertoo. 

Liikennetärinää torjutaan alueen esirakentamisen yhteydessä maaperään asennettavilla vaimennusrakenteilla. Näitä käytetään pehmeässä maaperässä myös vesi- ja viemäriverkoston perustuksina. 

Kunnallistekniikan suunnittelua alueella haastavat myös sade- ja sulamisvedet. 

– Kampusalueen sisäisillä kaduilla ja aukioilla kasvillisuussaarekkeet ja puusto viivyttävät hulevesiä ja helpottavat vesien hallintaa. Vedet ohjautuvat viivytyksen kautta viemäriverkkoon, eivätkä pääse tulvimaan radan alikulkutunneleihin, katu- ja kunnallisteknisen suunnittelun projektipäällikkö Hamilkar Alava Bergroth A-Insinööreistä sanoo. 

Oppimisen tilojen painopiste sijoittuu alueen pohjoisosaan, toimitilat radan ja Valkoisenlähteentien puolelle, asunnot puolestaan pääosin alueen keskelle sekä Jokiniemenkadun varteen. Kuuden hehtaarin alueelle on tulossa 1,2 kilometriä uusia katuja, joilla liikutaan etupäässä autottomasti. 

– Suunnittelussa on korostettu sitä, että joka paikkaan pääsee esteettömästi kävellen ja pyöräillen. Pyöräilijöitä varten eri puolille kampusta tulee 2 500 pyöräpysäköintipaikkaa, Alava Bergroth kertoo.  Tulevaisuudessa kampuksella toimii useita julkisia ja yksityisiä koulutuksen tarjoajia. Jokiniemeen rakennetaan myös asuntoja sekä toimi- ja liiketiloja yrityksille. Kampusalue valmistuu vuosina 2024–2032.