Kalasataman ja Korkeasaaren yhdistävällä Finkensillalla rakennetaan jo raitiotiekiskoja.Kuva: HTJ Oy

Kruunusillat-hankkeen rakennustyöt yli puolivälin 

Kruunusillat-hankkeen kolme uutta siltaa ja raitio­tie Hakaniemen ja Laajasalon välille sekä reitin varren suuret maa­rakennus-, kadun­rakennus- ja kunnallis­tekniset työt ovat yli puolivälissä. Toteutus etenee aika­taulussa, ja raitio­tien matkustaja­liikenne alkaa vuonna 2027. 

Kalasataman ja Korkeasaaren yhdistävällä Finkensillalla rakennetaan jo raitiotiekiskoja. Kuva: HTJ Oy

Hakaniemen alueella ensimmäinen valmistunut kokonaisuus on Sörnäisten rantatien ylittävä kevyelle liikenteelle tarkoitettu uusi Näkinsilta. Ranta­muurin ja paalu­laattojen paalutus­työt sekä louhintoja vaatineet kunnallis­tekniset työt Pohjoisrannassa, Hakaniemenrannan länsi­osassa, Merihaankadulla ja Miina Sillanpään kadulla on pääosin tehty.

Kunnallisteknisistä töistä keskustasta tulevan painejäte­viemärin uusiminen väliaikais­järjestelyineen ja Näkinsillan alla oleva uusi pumppaamo ovat loppu­suoralla. Uuden Hakaniemensillan teräs­rakenne on kokonaisuudessaan asennettu.

Työmaasta on tehnyt erittäin haastavan sen sijainti osin vanhalla Merihaan täyttö­maalla ja keskellä Sörnäisten ranta­tietä, jota on kulkenut työmaan ajan noin 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Suurimmat jäljellä olevat työt Hakaniemen ja Kruununhaan alueella ovat Hakaniemensillan loppuun rakentaminen, vanhan Hakaniemensillan purkaminen, Merihaansillan rakentaminen ja Merihaan edustan ruoppaus- ja täyttö­työ sekä Siltasaarenkadun remontti Hakaniemen torin ja Pitkänsillan välillä.

Korkeasaaren molemmin puolin rakennettavista raitiotie­silloista Finkensilta on lähes valmis. Suomen pisimmän sillan eli Kruunuvuorensillan 1200 metristä silta­kantta on valettu yli 400 metriä ja sillan keski­tuen eli pylonin perustus­työ on myös valmis. Lopullisessa 135 metrin korkeudessa pyloni on vuonna 2025, jolloin siihen asennetaan silta­kantta kannattelevat teräksiset vinoköydet.

Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdella raitio­tie on valmis ns. yhteis­käyttö­pylväitä myöten. Koirasaarentiellä ja Isosaarentiellä on kunnallis­tekniikka valmistumassa. Suurin vielä edessä oleva työ on Koirasaarentien itäpään jyrkän mäen loivennus raitio­tietä varten.