Sisustussuunnittelijat tekevät tiivistä yhteis­työtä arkkitehdin, talotekniikan erikoissuunnittelijoiden, akustiikkasuunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien kanssa. Kuvassa Turku Energian uusia tiloja, jotka suunnitteli Workspace. Kuva: Aki Aro

Teema-artikkeli: Viihtyisä ja turvallinen työpaikka

Etätyöstä on palattu toimipaikoille, joissa työntekijän pitäisi voida hyvin ja joiden rakentaminen ja ylläpito pitäisi olla kestävän kehityksen mukaista. Työympäristöjen muutosta ovat toteuttamassa sisustusarkkitehdit yhdessä muiden suunnittelijoiden, rakennuttajien ja tilojen käyttäjien kanssa.

Sisustussuunnittelijat tekevät tiivistä yhteis­työtä arkkitehdin, talotekniikan erikoissuunnittelijoiden, akustiikkasuunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien kanssa. Kuvassa Turku Energian uusia tiloja, jotka suunnitteli Workspace. Kuva: Aki Aro

Etätyö ja nyt sen väheneminen vaikuttaa kaikkeen työympäristösuunnitteluun, toteavat sisustusarkkitehdit SIO Taina Lehtinen ja Marko Nenonen, joiden sisustusarkkitehtitoimisto Protest Design Oy sai tämän­vuotisen Vuoden sisustusarkkitehti­toimisto -palkinnon. 

– Ihmiset ovat viihtyneet työskennellessään omissa kodeissaan omassa rauhassa. Paluu monitilaympäristöön on nostanut akustiikan pinnalle, sitä mietitään paljon meidän kohteissa, Taina Lehtinen sanoo.

Etätyö toi tullessaan uudet tavat työn­tekoon: verkkarit ja verkkopalaverit. Pukeutumisesta työpaikan koodin mukaan ei tulle ongelmaa, mutta verkkopalaverit siirtyvät kotitoimistoista työpaikoille ja sillä on iso vaikutus työympäristöön. 

– Teams on nyt jokaisen työkalu, ja kun avotilassa istutaan vierekkäin, rauhallinen työympäristö on vaikea toteuttaa. Monitila­ympäristö ei toimi enää niin hyvin, Lehtinen toteaa.

– Sisustusarkkitehtien on usein tarpeen kyseenalaistaa totuttuja ratkaisuja ja luoda uudet toimintamallit yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen valitaan sopivat toteutustavat, joita voivat olla esimerkiksi modulaariset neuvotteluhuoneet ja puhelin­kopit, sermien lisääminen, pintojen akustointi ja tilamuutokset, Lehtinen sanoo.

Lehtinen ja Nenonen sanovat, että moni­tilatoimistoilla avotiloineen on edelleen käyttöä, sillä  työtiloihin toivotaan monipuolisuutta, muun muassa mahdollisuutta työskennellä muuallakin kuin omalla työpisteellä.

– Uudiskohteisiin suunnitellaan nyt paljon myös työhuoneita avotilan lisäksi. Avotyöskentelyssä on myös etuja, koska kaikki työ ei ole yksin puurtamista eikä kaikkea toimintaa ole hyvä kopittaa. Tarvitaan myös viihtyisiä sosiaali-, tauko- ja kohtaamistiloja, Marko Nenonen sanoo.

Ideaalitilanteessa, ilman reunaehtoja, Protest Design suunnittelisi työtiloja, joissa on paljon luonnonvaloa ja ekologisia materiaaleja. Lisäksi luotaisiin monipuolisia tiloja ryhmätöille sekä helposti muunneltavaa valaistusta eri tilanteisiin. Kestävän kehityksen mukaista olisi tehdä toimistotiloja, joilla olisi hyvä käyttöaste. Se tarkoittaisi esimerkiksi tilojen käyttöä myös työntekijöiden vapaa-aikana. 

Optimaalisen työympäristön ilme olisi asiakkaan viestiä tukeva, harkittu värimaailma ja yksityiskohdista muodostuva kokonaisuus sekä kauniisti ikääntyvät luonnonmateriaalit laadukkaasti toteutettuna. 

Protest Designin referensseihin kuuluu Suomen suurlähetystön tilat New Yorkissa. Kuva: Protest Design

Ajoissa mukaan hankkeeseen

Protest Designin 15-vuotiseen historiaan kuuluu muun muassa myymälöitä, ravintoloita, toimistoja, sairaaloita ja edustustiloja. Suomen ulkoministeriö on ollut pitkäaikainen asiakas; parhaillaan Marko Nenonen ja Taina Lehtinen suunnittelevat muun muassa Suomen Pretorian, Manilan ja Kööpenhaminan suurlähetystöjä.

– Kaiken sisustusarkkitehtuurin lähtö­kohta on tilojen käyttäjien ja toiminnan ymmärrys. Se on suunnittelun kivijalka. Heti alussa käydään läpi tekijöitä, jotka liittyvät toiminnallisuuteen ja ergonomisuuteen, Lehtinen sanoo.

Lehtisen ja Nenosen mukaan sisustussuunnittelijat eivät aina ole mukana hanke­suunnitteluvaiheessa, mutta heitä tarvitaan heti, kun tiloja aletaan suunnitella yksityiskohtaisemmin.

– Sisustussuunnittelijoiden on hyvä olla mukana viimeistään luonnosvaiheessa. Urakka­kilpailuvaiheessa on jo hieman myöhäistä, Lehtinen toteaa.

Sisustussuunnittelijat tekevät tiivistä yhteis­työtä arkkitehdin, talotekniikan erikoissuunnittelijoiden, akustiikkasuunnittelijoiden ja tilojen käyttäjien kanssa. Yhteinen sävel muiden suunnittelijoiden kanssa löytyy helposti. 

– Tekniikan puolelta voi tulla ympäristön viihtyisyyden ja käytettävyyden kannalta raakileratkaisu, jota yhdessä hiotaan. Usein talotekniikan erikoissuunnittelijat osaavat myös kysyä, onko ratkaisu hyvä sisustuksen kannalta, Lehtinen kertoo. Hänen mukaansa myös yhteistyö työmaan kanssa on tärkeää, jotta lopputulos on suunnitelman mukainen. 

Kokeneille sisustusarkkitehdeille on kertynyt myös akustiikkaan ja valaistuksen tekniseen suunnitteluun liittyvää omaa osaamista.

– Teemme myös valaistussuunnittelua projektin luonteesta riippuen. Akustiikka ja siihen liittyvät ratkaisut ovat olennainen osa sisustusarkkitehtuuria, eli se otetaan huomioon kaikessa suunnittelussamme, Marko Nenonen sanoo.

Lahtelainen Launeen Lähde on päiväkoti-peruskoulu-nuorisotila, joka on myös 150 aikuisen työpaikka. Lähteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Perko Oy. Kuva: Ari Nakari

Käyttötaidetta

Hankkeen edetessä sisustussuunnitelmaan voidaan joutua tekemään muutoksia eri syistä. Kaiken osaamisensa suunnitteluun laittaneet ammattilaiset eivät kuitenkaan mene tolaltaan muutosten vuoksi. 

– Sisustussuunnittelu on taideteollisuutta, teemme käyttötaidetta. Suunnitelmaa muokataan tilaajan toiveiden mukaan, ja luonnollisesti ratkaisujen tulee mahtua budjettiin. Hankkeissa on reunaehtoja, ja korvaavia ratkaisuja löytyy, jos jotain ei pystytä toteuttamaan, Lehtinen toteaa.

– Pohjatyöllä on iso merkitys. Täytyy tiedostaa sudenkuopat ajoissa, ennakoida riskit suunnitelmassa ja korostaa tilaajalle tärkeimpiä asioita, joista ei voi tinkiä, Marko Nenonen sanoo.

Rakennushankkeisiin on viime aikoina tullut muutoksia uusista syistä, kun rakennusmateriaaleissa on ollut hinta- ja saatavuus­songelmia. Toistaiseksi materiaali- ja kalustetoimitukset ovat Protest Designin kohteissa toimineet. Suunnittelijat varmistavat tuotteiden saatavuuden etukäteen maahan­tuojilta määrityksiä tehdessään.

”Emme tavoittele oman kädenjälkemme näkymistä. Jokainen hanke aloitetaan mahdollisimman puhtaalta pöydältä. Teemme asiakkaan näköistä tilaa ilman toistuvia maneereja”, Marko Nenonen ja Taina Lehtinen sanovat. Kuva: Protest Design

Näkymätön kädenjälki

Taiteilijan tunnistaa usein töistään, mutta se ei ole Protest Designin suunnittelijoiden tavoite, päinvastoin.

– Meidän suunnittelumme tunnistaa siitä, että kohteessa on yksityiskohtia myöten mietitty kokonaisuus. Haastamme itseämme kohteen koosta riippumatta, emme halua tinkiä tavoitteesta. Piirrämme paljon kalusteita ja yksilöllisiä sisustusratkaisuja kohteisiin ja pyrimme uniikkiin suunnitteluun, Taina Lehtinen sanoo.

– Emme tavoittele oman kädenjälkemme näkymistä. Jokainen hanke aloitetaan mahdollisimman puhtaalta pöydältä. Teemme asiakkaan näköistä tilaa ilman toistuvia maneereja, Marko Nenonen toteaa.

Turvallisuus korostuu

Työympäristön turvallisuus on aiempaa vahvemmin esillä esimerkiksi sairaaloiden ja asiakaspalvelutilojen suunnittelussa. 

– Julkisten tilojen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota fyysiseen turvallisuuteen, mitä käydään läpi erilaisten skenaarioiden avulla. Avoimuutta ja luottamusta herättävillä tilasuunnitteluratkaisuilla on todettu olevan uhkaavaa käyttäytymistä vähentävä vaikutus, suunnittelijat kertovat.

Ravintolatila on monen työpaikka. Suunnittelun tehtävänä on luoda miellyttävä työympäristö myös akustiikaltaan. Kaivopihan uudistuksen suunnittelusta vastasivat Arkkitehdit Soini & Horto Oy ja suunnittelutoimisto Amerikka Oy. Kuva: Mikael Lindén

Paloturvallisuus on iso osa turvallisuutta. Paloturvallisten materiaalien valinta on Lehtisen mukaan suoraviivaista, kun paloluokitustiedot ovat helposti saatavilla. 

– Historiallisissa korjauskohteissa joudutaan joskus miettimään tarkoin, jos rakennus­historiallinen tarkkuus asettaisi riskin paloturvallisuudelle. Esimerkiksi puupintojen kohdalla tehdään yhteistyötä paloteknisen suunnittelijan tai kohteen palotarkastajan kanssa, Taina Lehtinen sanoo.

Paloturvallisuuden lisäksi sisustussuunnittelijan valintoja ohjaa materiaalien päästöjen minimointi. Protest Designin kohteissa M1-luokan materiaaleja on lähes joka kohteessa, se on yleensä tilaajankin vaatimus.

Kotimainen M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien VOC-yhdisteiden, formaldehydin ja ammoniakin päästöille.

Vaikka toimistorakennuksiin tehdään jälleen myös työhuoneita, tarvitaan myös viihtyisiä ja turvallisia kohtaamis- ja rentoutumistiloja. Kuvassa peruskorjatun Mikonkatu 7:n tiloja. Kuva: Vesa Voitto Sakari

– Valitsemme ulkomaisiin hankkeisiimme sellaisia materiaaleja, joiden luokitukset vastaavat vähintään suomalaista M1-luokkaa. Työtä helpottaa, jos tuotteilla on edustajat sekä Suomessa että kohdemaassa, Taina Lehtinen kertoo.

Turvallisuuteen kuuluu myös pintojen ja materiaalien helppo puhdistettavuus. Se korostuu sairaaloissa mutta nykyään myös muissa työympäristöissä. 

Paloturvallisten ja M1-tuotteiden valinta on helppoa, mutta tuotteiden valinta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ei ole. 

– Materiaalien vastuullisuus on joskus villi viidakko, kun yhtä ainoaa luokittelujärjestelmää ei ole. Materiaalien vertailussa tulee ottaa huomioon muun muassa alkuperä, tuotantotavat, huollettavuus, käyttöikä ja kierrätettävyys, eli yhtä oikeaa vastausta ei aina ole. Tehtävänämme on miettiä, mikä ratkaisu on juuri kyseisessä kohteessa vastuullisin valinta, Lehtinen toteaa.

– Vastuullisuus ja materiaalikierrätys on asia, josta oppii koko ajan uutta. Uusia materiaaleja tulee tarjolle; materiaalivalmistajat ovat ilahduttavan aktiivisia tuotekehityksessään. Vastuullisuus kiinnostaa meitä paljon, ja haluamme kehittää omaa toimintaamme. Olemme tilaajan tukena kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa, Taina Lehtinen ja Marko Nenonen sanovat.

Sisustusarkkitehdit SIO valitsi tamperelaisen sisustusarkkitehtitoimisto Protest Design Oy:n vuoden 2022 sisustusarkkitehtitoimistoksi. Protest Design Oy:n perustajia ovat sisustus-arkkitehdit SIO Marko Nenonen ja Taina Lehtinen. 

Tuomariston mukaan Nenosella ja Lehtisellä on vahva ote, joka ilmenee mielenkiintoisina ja monipuolisina, toisistaan erottuvina projekteina. Tuomariston mukaan Protest Designin projektit ovat joskus todella laajoja, mikä kertoo intohimosta ja kyvystä käsitellä monimutkaisia toimeksiantoja. Nenosen ja Lehtisen suunnitelmat ovat aikaa kestäviä, niissä on hienoa detaljiikkaa ja tilasuunnitelmat ovat loppuun asti mietittyjä, valaistusratkaisuja myöten, tuomaristo toteaa. 

Tuomaristoon kuuluivat sisustus-arkkitehtitoimisto FYRA:n osakas, sisustusarkkitehti SIO Tiina Närkki, SIO:n puheenjohtaja, sisustusarkkitehti SIO Lars Räihä, arkkitehti SAFA Jouni Kaipia sekä Avotakan päätoimittaja Kari-Otso Nevaluoma. Juryn sihteerinä toimi SIO:n pääsihteeeri Minna Borg.

Teksti: Jaana Ahti-Virtanen