Projektiuutiset 2/2021

Lue näköislehti

Korjaamisen iso mahdollisuus

Rakennetun ympäristön tilaa arvioiva ROTI-raportti tältä vuodelta toteaa, että asuinrakennusten peruskorjauksiin olisi pitänyt ja pitäisi sijoittaa 9,4 miljardia euroa vuosina 2016–2025. Jos se tehtäisiin, korjaustarvetta syntyisi seuraavalla kymmenvuotiskaudella lisää vielä 1,1 miljardilla eurolla.

Kuntien palvelurakennusten korjausvaje on ROTI-arvion mukaan yhdeksän miljardia euroa, ja jos rakennukset korjattaisiin nykyisten ja tulevien vaatimusten mukaisiksi, tarvittaisiinkin 16,5 miljardia euroa. Luvut ovat laskennallisia, mutta se on varmaa, että korjattavaa ja kehitettävää on vuosiksi eteenpäin.

Tämän Projektiuutisten numeron teemana on korjausrakentaminen. Hanke-esittelyissä on kaksi hyvin erilaista korjauskohdetta: Vaasan pieteetillä peruskorjattu ja nykypäivään tuotu hallintotalo vuodelta 1862 ja vuonna 1986 valmistunut Ouluhalli, joka peruskorjattiin ja laajennettiin. Hankkeita yhdistää vaativuus sekä pyrkimys luoda hyvä sisäilmasto ja säästää energiaa. Helppo uskoa, että yhteisistä tavoitteista huolimatta keinot ovat olleet erilaisia. Korjausrakentaminen on räätälöintiä.

Siksi Rakennusteollisuus RT:nkin kanta on, että korjausrakentamisen tutkimus- ja kehitystoimintaa ja koulutusta pitäisi pikaisesti lisätä. RT toteaa, että korjausrakentamisessa sekä suunnittelijoilta että rakentajilta vaaditaan enemmän ja erityyppistä osaamista kuin uudisrakentamisessa: on tunnettava vanhoja rakennustapoja ja korjausrakentamisen erityispiirteitä.

Toivottavasti valtion budjetissa tänä ja tulevina vuosina näkyy kiinteistö- ja rakennusalan ja erityisesti korjausrakentamisen iso mahdollisuus talouden, työllisyyden ja korjattujen tilojen myötä kansanterveydenkin parantamiseen.

RPT Byggfakta Oy:n uusimman rakentamisen aloituksia koskevan kvartaaliraportin mukaan korjausrakentamisen aloituksia on tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Iso osa kasvusta selittyy viime kevään koronapysähdyksellä. Tämä kevät on toiveikkaampi, mikä toivottavasti näkyy taloyhtiöidenkin rohkeutena käynnistää tarvittavat korjaushankkeet.

Ennen suuria peruskorjauksia tarvitaan rakennusten suunnitelmallista huoltoa ja ylläpitoa. Muun muassa tästä puhuu Tampereen yliopiston professori Matti Pentti julkisivujen korjausta koskevassa haastattelussaan – kannattaa lukea, artikkeli alkaa sivulta 22.

Hyviä lukuhetkiä!

Jaana Ahti-Virtanen
päätoimittaja