Satama Areenan kaareva puinen kattorakenne painaa noin 5000 kiloa. Se tukeutuu teräksisiin pystyristikoihin, jotka muodostavat liimapuupilarien kanssa liittorakenteen. Pilarien kuormat siirtyvät kallioon asti perustustason alapuolelle ulottuvien kallioankkurien avulla.

Tapahtumakeskus Satama Areena: Toimiva ja näyttävä

Kotkan kantasatamaan kesällä valmistunut 35 miljoonaa euroa maksanut puu- ja teräsrakenteinen tapahtumakeskus istuu erinomaisesti vanhaan satamamiljööseen. Satama Areenan aulan kattorakenteessa on Pohjoismaiden pisimmät taivutetut liimapuupalkit.

Satama Areenan kaareva puinen kattorakenne painaa noin 5000 kiloa. Se tukeutuu teräksisiin pystyristikoihin, jotka muodostavat liimapuupilarien kanssa liittorakenteen. Pilarien kuormat siirtyvät kallioon asti perustustason alapuolelle ulottuvien kallioankkurien avulla.

Kotkan satamatoiminnot siirrettiin jo lähes 20 vuotta sitten pois kanta­kaupungista, koska saarelle rakennetussa kaupungissa ei ollut enää mahdollista laajentaa satamatoimintoja. Siitä lähtien on ollut vireillä erilaisia alueen uudelleenkäyttösuunnitelmia.

Pian satamatoimintojen loputtua vanhassa niin sanotussa Itäsatamassa Kotkan kantakaupungissa valmistui Merikeskus Vellamo Suomen merimuseon ja Kymenlaakson museon käyttöön. Se antoi esimerkin, joka on vaikuttanut muotokieleltään ja arkkitehtuuriltaan myös kesällä valmistuneeseen tapahtumakeskus Satama Areenaan kuten myös sen viereen rakenteilla olevaan Kaakkois-Suomen ammatti­korkeakoulun Kotkan kampukseen. Kaikki kolme ovat silti täysin yksilöllisiä rakennuksia, joiden arkkitehtuurin lähtö­kohtina ovat rakennettuun ympäristöön sopivuuden lisäksi käyttötarkoitus ja käyttäjien asettamat toiminnalliset vaatimukset. 

Kattorakenteessa on 40 kilometriä kuusipaneelia.

Satama Areena on tarkoitettu konsertteja, näyttelyitä, kokouksia, seminaareja, kongresseja, messuja ja juhlia varten niin yrityksille kuin yksityisille. Satama Areenan ensimmäisessä kerroksessa on suuri sali ja aula, toisessa kerroksessa pieni sali ja viisi kokoustilaa. Ensimmäisen kerroksen suuri sali voidaan jakaa väliseinällä kahdeksi saliksi. Aulan kahvila ja ravintola ovat kaikille avoimia.

7700 bruttoneliötä, 35 miljoonaa euroa

Satama Areena oli aluksi Kotkan kaupungin hanke, joka lähti etenemään toteutusvaiheeseen vuonna 2019, jolloin hanke siirtyi Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:lle ja sen rakennuttajayhtiökseen perustamalle Backstaff Oy:lle. Hankkeen alkuperäinen rahoitus 24,2 miljoonaa euroa oli Backstaffin projektipäällikkö Aleksi Sallisen mukaan tässä vaiheessa järjestetty. 

SRV valittiin hankkeen päätoteuttajaksi keväällä 2021, minkä jälkeen käynnistetyssä kehitysvaiheessa suunnitelmat tarkentuivat. Kun kehitysvaihe oli käyty läpi, hankkeen arvioitu kokonaiskustannus oli 35 miljoonaa euroa. Lisärahoitus järjestyi saman vuoden heinäkuussa, ja rakentaminen käynnistyi. Vaikka hintalappu alkuperäisestä oli noussut, budjettikuri säilyi toteutuksen aikana hyvin siitä huolimatta, että rakennuskustannus­indeksi kohosi 25 prosentilla rakentamisen aikana. 

Puuverhottu aulatila ravintoloineen ja kahviloineen on kaikille avointa julkista tilaa.

Yhteensä noin 7700 bruttoneliömetrin laajuisen tapahtumakeskuksen rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2021, ja kohde luovutettiin tilaajalle toukokuussa 2023. Alkuperäinen suunnitelma toteutui lähes sellaisenaan: suunnitelmia hiottiin urakkamuodoksi valitun yhteistoiminnallisen projektiurakan hengessä muttei arkkitehtuuriin ja tekniseen laatuun vaikuttavin ratkaisuin.

– Jo asemakaavassa on esitetty, että Kotkan­saaren satama-alueelle rakennettaessa rungossa on suotavaa käyttää puuta. Arkkitehtonisiin ratkaisuihin vaikutti kaavamääräysten ja visuaalisuuden lisäksi tapahtumatuotantoa pyörittävien Pink Ladyn ja No Fear Agencyn liiketoimintasuunnitelma ja sen vaatima toiminnallisuus, kertoo kohteen pääsuunnittelija Samuli Woolston ALA Arkkitehdeistä.

Poikkeuksellisia rakenteita

Satama Areenan tilat yhtyvät samaan kortteliin rakennettavan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampusrakennuksen kanssa: osa kampuksen käyttämistä kokoustiloista ja ruokala sijaitsevat Satama Areenan puolella. Kampuksen pääsisäänkäynti on samalla tapahtumakeskuksen eteläinen ovi. 

Areena on suuri sali, johon on ripustettu roikkuva katto aulan päälle. Kaareva muoto on toteutettu tehtaalla määriteltyyn kaarevuuteen taivutettujen liimapuu­palkkien avulla. Katolla on paljon lumiesteitä, joiden on tarkoitus jakaa lumikuorma tasaisesti.

Satama Areenan pääsisäänkäynti on sekä arkkitehtonisesti että rakenneteknisesti poikkeuksellinen. Kun julkisivu muissa kohdin koostuu titaanisinkkipellistä, pääsisäänkäynnin kohdalla julkisivu on lasia. Kantava runko on yhdistelmä CLT-massiivipuuta ja terästä: välipohjat ja seinät ovat CLT:tä, pilarit ja palkit ristikkorakenteista terästä.

Aulan kaareva katto on sekä arkkitehtonisesti että teknisesti täysin poikkeuksellinen rakenne; katto mainitaan Pohjoismaiden suurimmaksi ripustetuksi puurakenteeksi.

L-salin lavarakenne on kiinteä. Sen päällä on ääni- ja valotekniikkaa, joka mahdollistaa monenlaisten tapahtumien järjestämisen. Toisen kerroksen tiloista saa 700 henkilön lisäkatsomon alakerran L-salille.

Katon muoto noudattaa köysikäyrän muotoa niin, että korkeusero ”köyden” korkeimman ja matalimman kohdan välillä on runsaat kymmenen metriä. Kaareva muoto on toteutettu tehtaalla määriteltyyn kaarevuuteen taivutettujen liimapuu­palkkien avulla. Kymmenen liimapuupalkin ja kotelo­laattojen asennus ajoittui lopputalveen ja alkukevääseen 2022. Sääsuojaa ei tarvittu, koska palkkien päälle tulevien kotelolaattojen yläpinta oli suojattu aluskatteella tehtaalla ja koska pakkaskeleillä ilmankosteus oli alhainen.

– Puisten kattoelementtien päälle asennetun aluskatteen ansiosta ei ollut huolta sateista. Sen sijaan kaarevien liimapuupalkkien asennus oli erittäin vaativa työvaihe, kertoo projektipäällikkö Toni Räisänen SRV:stä. 

L-sali on Satama Areenan ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva tasalattiainen sali. Sinne mahtuu 2500 henkilöä seisomaan tai 1555 henkilöä istumaan tuoliriveille tai 920 henkilöä istumaan pitkien pöytien ääreen. Sali on jaettavissa M- ja S-koon saleiksi.

Kaikki kymmenen liimapuupalkkia, Pohjois­maiden pisimmät lajissaan, asennettiin alle viikossa. Yhteensä kaareva puinen kattorakenne painaa noin 5000 kiloa. Se tukeutuu teräksisiin pystyristikoihin, jotka muodostavat liimapuupilarien kanssa eräänlaisen liittorakenteen. Pilarien kuormat siirtyvät kallioon asti perustustason alapuolelle ulottuvien kallioankkurien avulla. 

– Liimapuupalkkien, pystyristikoiden sekä teräspalkkien ja muiden kantavien rakenne­osien muodostama kokonaisuus vaati tarkkaa yksityiskohtien suunnittelua ja rakenne­teknisen kokonaisuuden hallintaa. Näin saatiin pidetyksi rakennuksen stabiliteetti riittävänä, rakennesuunnittelun projektipäällikkö Ilkka Mikkola Rambollista toteaa.

Toisessa kerroksessa on pieni sali ja viisi kokoustilaa.Katossa on kotkalaisen taiteilijan Irma Laukkasen teos ”Pisara meressä”, joka tehtiin alun perin Kotkan Seudun Osuuspankin pankkisaliin vuonna 1995. Materiaaleina ovat kupari ja teräsvaijeri.

Rakenteiden suunniteltu ikä on asetettu sadaksi vuodeksi. Myös julkisivun titaanisinkkipellin valmistaja antaa tuotteelle sadan vuoden takuun. Nämä tavoitteet ovat seu­rausta sekä suunnittelumääräyksistä että osin myös rakennuttajan tahtotilasta.

– Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet muun muassa kestävyys, materiaalitehokkuus ja vähähiiliset energiaratkaisut, kertoo Kotkan tapahtumakeskus Oy:n vt. toimitusjohtaja ja 1.1.2024 toimitusjohtajana aloittava Tiina Salonen.

Julkisivu on titaanisinkkipeltiä. Pääsisäänkäynnin kohdalla julkisivu on lasia. Kantava runko on yhdistelmä CLT-massiivipuuta ja terästä.

Oma energiakeskus

Jotta puuvoittoinen rakennekokonaisuus saatiin palonkestävyysominaisuuksiltaan riittävän hyväksi, kokonaisuutta oli hiottava muun muassa eri materiaaleja ja materiaaliyhdistelmiä kokeilemalla. Esimerkiksi puisen alakaton akustiikan kannalta tärkeän huovan materiaali oli valittava ottaen huomioon myös palonkesto-ominaisuudet. Useimmissa rakenneosissa palonkestoluokaksi oli suunnitelmissa määritelty R60. 

Tämän lisäksi koko tapahtumakeskuksen tiloihin asennettiin sprinklaus. Sprinkleriputket asennettiin 18 metriä korkean hallin alakaton tuntumaan. Vesikatolla on noin 600 neliömetrin laajuinen viherkatto. 

Satama Areenan (vas.) tilat yhtyvät samaan kortteliin rakennettavan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampusrakennuksen (oik.) kanssa: osa kampuksen käyttämistä kokoustiloista ja ruokala sijaitsevat Satama Areenan puolella. Kampuksen pääsisäänkäynti on samalla tapahtumakeskuksen eteläinen ovi.

Satama Areenan päälämmönlähteenä on maalämpö, jota täydennetään tarvittaessa kaukolämmöllä. Tapahtumakeskuksen oma 200-neliöinen energiakeskus ohjaa lämpöpumppuja, kaukolämpöä ja rakennuksen sisäistä energian kierrättämistä. Energiakeskus palvelee Satama Areenan lisäksi samaan kortteliin tulevaa Kaakkois-Suomen ammatti­korkeakoulun kampusta.

Teksti: Vesa Tompuri | Kuvat: Vesa Voitto Sakari

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.