Taideyliopiston Mylly on Vuoden 2021 Betonirakenne

Helsingin Sörnäisiin noussut Taideyliopiston uusi Mylly-rakennus on saanut Vuoden 2021 Betonirakenne -tunnustuksen yksilöllisestä ja taitavasta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta rakennuttamisesta ja toteutuksesta, jossa betonilla on näkyvä rooli yksityiskohtia myöten. Myllyssä on 11 000 neliön uudisrakennus ja vanhojen suojeltujen osien peruskorjausta 1800 neliön verran.

Projektiuutiset esitteli Myllyn numerossa 4/2021. Kuva: Vesa Voitto Sakari

Tontilla ennen sijainneen Helsingin Myllyn mukaan nimensä saanut uusi veistoksellinen rakennus on kilpailun tuomariston mukaan arkkitehtuuriltaan rouhea ja ammentaa aiheita sekä käyttää materiaalipaletin entisen teollisuusalueen historiasta. 

Katutason sisäänkäyntiaula sekä näyttelytila avautuvat laajoin ikkunoin ympäröivään katumaisemaan. Betoninen pääportaikko vie kohti yksityisempiä opetus- ja työtiloja. Rakennuksen sydän on viisi kerrosta yhdistävä valoisa ja avara keskustila, joka liittää toisiinsa eri opetusalueet ja tarjoaa paikan tapahtumille sekä kohtaamisille. Laaja kattoterassi mahdollistaa toiminnan myös ulkotilassa. 

Rakentamisen haasteita ovat olleet vaativat louhinta- ja maanrakennustyöt sekä purkutöissä säilytettävien rakennusten rajapinnat, joissa osassa on tarvittu vahvaa tuentaa. Vanhoja maanvaraisia perustuksia on tuettu muun muassa suihkupaalutuksella. Uudisrakennuksen perustukset on tehty kallionvaraisena. 

Vanhan viljasiilon rakenteita on vahvistettu teräsbetonimantteloinneilla ja lämpöeristetty levyrappaamalla. Uudisrakennuksen runko on paikallavalettu betonipilarilaatta ja jäykistävinä rakenteina toimivat aukotetut ulkoseinärakenteet sekä sisällä olevat hissikuilut. Keskusaulassa kerroksien välillä kulkevat teräsportaat, jotka on asennettu betonisiin välipohjatasoihin.

Rakennuksen perustukset ja betonirunko on mitoitettu 100 vuoden käyttöiälle.

Betonirungon valun haasteita ovat olleet seinien ja näkyviin jäävien pintojen puhdasvalupinnat, korkeat holvituennat sekä isot ikkuna- ja oviaukot. Lisähaastetta ovat asettaneet itsetiivistyvällä IT-betonilla valetut korkeat seinät ja kuilut. 

Katutason tilojen, sisäänkäyntiaulan, näyttelytilojen ja pääportaikon betoniset lattiapinnat on hierretty. Muissa kerroksissa on pääosin kovaa kulutusta kestävät kovabetonilattiat. 

Rakennuskokonaisuus on arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas ja osoitus kestävästä betonirakentamisesta, tuomaristo toteaa.

Vuoden Betonirakenne -tunnustuksen saivat hankkeen rakennuttaja Veritas Eläkevakuutus, käyttäjä Taideyliopisto, pää- ja arkkitehtisuunnittelija JKMM Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelija Vahanen Suunnittelupalvelut Oy ja pääurakoitsija Lujatalo Oy. 

Tuomaristossa olivat mukana Betoniteollisuus ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA, RIL ry, Suomen Betoniyhdistys ry ja Rakennuslehti.