Swecolla suuri rooli Ficolon näyttävän datakeskuksen suunnittelussa

”Ficolo haastoi meidät miettimään, miten yrityksen uuden datakeskuksen julkisivua voitaisiin hyödyntää niin, että sillä olisi symbolisempi merkitys ja se rakentaisi samalla yritysmielikuvaa”, kertoo datakeskusten suunnitteluun erikoistunut arkkitehti ja Ficolon pääsuunnittelija Tapani Virkkala Swecolta.

Ficolon hankkeessa Swecon tiimi vastasi arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta.

”Suunnittelussa mennään tekniikka edellä”, toteaa Virkkalan kanssa Ficolon suunnittelusta vastannut Swecon arkkitehti Stefan Vara.

Datan määrä kasvaa nopeasti, mikä lisää tarvetta uusille ja kapasiteetiltaan entistä suuremmille datakeskuksille. Samalla teknologia kehittyy, mikä vaatii Virkkalan ja Varan mukaan suunnittelijoita jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Ficolo sisältää sekä vanhaa että uutta rakennusosaa, sillä se on rakennettu olemassa olevaan teollisuushalliin, jota on jatkettu laajennusosalla. Ficolossa rakennesuunnittelijana toiminut Swecon Iikka Ylihärsilä kertoo, että modernin tekniikan tuominen vanhoihin rakenteisiin asettaa aina omat haasteensa.

”Vanhoista rakenteista ei välttämättä ole saatavilla kaikkia lähtötietoja tai ne eivät ole ajantasaisia. Yllätyksiä tulee vastaan, kun rakenteet eivät olekaan niillä paikoilla, kuin on oletettu”, Ylihärsilä kertoo.

”Vanhan rakennuksen sisään on rakennettu uusi teräsrakenteinen halli, kuin laatikko laatikon sisään. Laajennusosa, jonka näyttävä julkisivu koostuu alumiinilevyistä, taas on betonirunkoinen. Datakeskuksen vaatimien moninaisten tekniikkatilojen lisäksi rakennuksessa on myös toimisto-osa”, Ylihärsilä kertoo.

Ficolon Vantaan-datakeskus on on saanut ilmastoinstituutin parhaan mahdollisen Dark Green -luokituksen. Keskuksen käyttämä sähkö tuotetaan täysin uusiutuvalla tuulivoimalla.

”Palvelimien jäähdytyksestä muodostuva hukkalämpö syötetään Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon”, kertoo rakennuksen taloteknisestä suunnittelusta vastannut Jussi Alilehto Swecolta. Samaa vihreää energiaa käytetään siis kerran konesalissa ja kierrätetään vielä lämpöverkon kautta uusiin käyttökohteisiin.

Jäähdytysjärjestelmä sisältää myös viileän ulkoilman hyödyntämiseen perustuvan, erittäin pienellä sähkönkulutuksella toimivan ja lähes ympärivuotisen vapaajäähdytyksen. Alilehdon mukaan suunnitteluratkaisuissa on huomioitu myös tulevaisuuden tarpeet.

”Joustavien ratkaisujen ansiosta jäähdytykseen voidaan käyttää kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa menetelmää, eikä tulevaisuudessakaan olla lukittauduttu vain yhteen vaihtoehtoon”, Alilehto sanoo.