St1 laajentaa biokaasuun

Energiayhtiö St1 Nordic Oy:n tytäryhtiö St1 Sverige AB ostaa E.ON Energilösningar AB:ltä kaikki E.ON Biofor Sverige AB:n osakkeeet. E.ON Biofor on biokaasuyhtiö. Kaupan odotetaan toteutuvan kesäkuun 2021 loppuun mennessä. 

E.ON Biofor on St1:n mukaan Ruotsin johtavia biokaasualan toimijoita noin 30 %:n markkinaosuudella liikennesegmentissä. Yhtiö työllistää 35 biokaasun ammattilaista, ja se toimii Etelä-Ruotsin kaupunkialueilla sekä Tukholmassa. Yritys tuottaa, tuo ja vie biokaasua ja toimittaa sitä asiakkaille useiden myyntikanavien kautta. E.ON Bioforilla on kuusi biokaasun tuotanto- ja jalostusyksikköä, joista kaksi on osittain omistettuja tytäryhtiöitä, Söderåsen Bioenergi AB ja Falkenbergs Biogas AB.

– Olemme määritelleet strategiset painopistealueet, joilla voimme parhaiten saavuttaa tavoitteemme luoda kestävää hiilikiertoa. Investoimalla uusiutuvaan energiaan ja energiasektorin murrokseen samalla kun varmistamme tarvittavan kassavirran, ratkaisemme globaaleja energiahaasteita. Biokaasuliiketoiminnan aloittaminen on konkreettinen askel kasvustrategiamme johdonmukaisessa ja pitkäjänteisessä toteuttamisessa. Keskitymme investoimaan uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon kestävistä raaka-aineista, lignoselluloosapohjaisten biopolttoaineiden ja geotermisen lämmön tutkimukseen ja kehittämiseen sekä synteettisten polttoaineiden arvoketjun kehittämiseen, kertoo St1 Nordic Oy:n Myynti-liiketoimintayksikön johtaja Mika Wiljanen.