Kuva: RIL / Katri Lehtola

Maija Jokela on Vuoden 2021 rakennusalan diplomi-insinööri

Kuva: RIL / Katri Lehtola

RIL:n hallituksen mukaan Jokela täyttää erinomaisesti Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valintakriteerit.

– Maija Jokelalla on alalta pitkä kokemus. Hän on erittäin pidetty esimies ja kollega, joka pitää tärkeänä selkeän kommunikoinnin merkitystä sekä kaikkien osapuolten osallistamista hankkeiden eri vaiheissa. Jokelalla on myös kokemusta erittäin vaikeiden projektien viemisestä maaliin sekä muun muassa eri taustaisista jäsenistä koostuvien tiimien vetämisestä. Hänellä on ilmiömäinen kyky motivoida ja luoda positiivista ilmapiiriä, edistäen samalla omassa työssään kestävää kehitystä, valitsijat toteavat.

Maija Jokelan mukaan rakennusalalla ollaan Suomessa liian vaatimattomia.

– Meidän täytyy nostaa rohkeammin esille onnistumisia ja ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, hän toteaa.

Jokelaa kiehtoo muun muassa kansainvälisyys sekä vastuullinen liiketoiminta. Hän pitää tärkeänä diversiteetin ja kokonaisnäkemyksen tuomista hankkeisiin.

– Uskon, että voimme kehittää alaa yhdistelemällä aiempaa rohkeammin erilaisia taustoja ja kokemuksia omaavia asiantuntijoita. Benchmarkin hakeminen Suomen ulkopuolelta ja myös toisilta teollisuuden aloilta kiinnostaa minua, Jokela sanoo.

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valinnan kriteereitä ovat laadukas insinööriosaaminen, henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus, positiivinen vuorovaikutus alalla sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1997 alkaen.