Kuva: Helsingin kaupunki

Kulosaaren sillan vaurioiden selvittämistä jatketaan maaperätutkimuksilla

Kuva: Helsingin kaupunki

Sillassa on havaittu halkeamia anturoissa. Vauriot ovat aiheutuneet välitukien perustusten painumasta, joka on todennäköisesti tapahtunut vain sillan pohjoisreunalla.

Pohjatutkimuksia tehdään sillan alle sijoitettavalta lautalta, jota siirretään tutkimuspisteeltä toiselle. Pohjatutkimukset jatkuvat toukokuun loppupuolelle asti. Lauttatutkimuksilla ei ole vaikutuksia alueen pyöräily- tai kävelyreitteihin tai autoliikenteeseen. Lautta voi hetkittäin kaventaa kulkutilaa vesialueella.

Kun tarkentavat pohjatutkimukset on tehty, perustusten kantavuutta päästään arvioimaan tarkemmin.

Kulosaaren Helsingin kantakaupunkiin yhdistävä Kulosaaren silta valmistui vuonna 1957. Siltaa on viimeksi peruskorjattu vuonna 2011. Kulosaaren sillan ylittää päivittäin noin 50 000 autoa ja noin 4 000 pyörää.