Saku Sipola. Kuva: SRV

SRV aloittaa rahoitusjärjestelyt Venäjä- ja Fennovoima-alaskirjausten jälkeen

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävän toimenpideohjelman Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena. Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen SRV on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä alaskirjannut taseestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksensa sekä sijoituksensa Fennovoimassa, yhteensä 141,2 miljoonaa euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 2,6 miljoonaa euroa. 

Saku Sipola. Kuva: SRV

Omaisuusarvojen heikkenemisellä on SRV:n mukaan merkittävä vaikutus sen omaan pääomaan ja omavaraisuusasteeseen, ja rahoituksen uudelleenjärjestelyllä on tarkoitus vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on kasvattaa omaa pääomaa noin 100 miljoonalla eurolla ja samalla pienentää korollista velkaa vastaavalla määrällä. Rahoitusjärjestelyllä on SRV:n mukaan vahva tuki sen suurimmilta osakkeenomistajilta, joukkovelkakirja- ja hybridilainasijoittajilta sekä pankeilta.

Suunniteltuun rahoituksen uudelleenjärjestelyyn kuuluu noin 35 miljoonan euron merkintäoikeusanti yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, yhtiön kahden yhteensä 175 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan muuttaminen hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi (ehtoihin tulee erityinen oikeus muuntaa joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi), kahden yhteensä 103,4 miljoonan euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan käyttäminen yhtiön osakkeiden merkintään 45 %:lla joukkovelkakirjojen pääomasta osana lainojen haltijoille tehtävää enintään 6,9 miljoonan euron suuruista suunnattua osakeantia ja SRV:n käytössä olevan maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkaminen 12 kuukaudella.

SRV:n tavoite on saattaa kirjalliset menettelyt päätökseen vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutuvat, SRV:n mukaan sen oma pääoma kasvaa arviolta noin 100 miljoonaa euroa ja korollinen velka laskee arviolta noin 100 miljoonalla eurolla verrattuna maaliskuun lopun 2022 tilanteeseen ja yhtiön omavaraisuusaste nousee 9,7 %:sta arviolta yli 35 %:iin.

– Toteutuessaan rahoitusjärjestely tervehdyttää yhtiömme taseen Venäjään liittyvien alaskirjausten jälkeen tasolle, joka mahdollistaa strategiamme täysimääräisen toteuttamisen. SRV:n tulevaisuus rakentuu hyvään ja tervehtyneeseen Suomen rakennusliiketoimintaan, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola toteaa.