Kuva: Topias Dean, Sitra

Sitra: Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle?

Sitran mukaan suomalaisten yritysten kannattaa selvittää liiketoiminnan luontoriippuvuudet ja -vaikutukset sekä luonnon vahvistamiseen liittyvät mahdollisuudet. Sitran selvityksessä laadittu työkalu auttaa yrityksiä ottamaan luonnon monimuotoisuuden huomioon liiketoiminnassaan.

Kuva: Topias Dean, Sitra

Sitran mukaan yritysten kiinnostus luonnon monimuotoisuuden turvaamista kohtaan on kasvussa. Myös yritysten asiakkaat, rahoittajat sekä lainsäätäjät eri maissa ja Euroopan unioni kiinnittävät entistä enemmän huomioita luonnon köyhtymiseen.

Sitran selvitys ”Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle” esittelee niitä mahdollisuuksia, mitä luonnon köyhtymisen torjunta voi tarjota yrityksille, miten yritysten liiketoiminta on riippuvaista luonnosta ja millaisia luontovaikutuksia liiketoiminnalla on. Selvityksen toteutti Gaia Consulting.

Sitran mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen auttaa ylläpitämään elintärkeitä ekosysteemipalveluita, joista liiketoiminta on eri sektoreilla riippuvaista joko suoraan tai välillisesti. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi luonnon tarjoamia raaka-aineita, pohjavettä ja ruoantuotannolle elintärkeitä pölytyspalveluita.

– Monimuotoinen luonto mahdollistaa yritysten menestyksen pitkällä tähtäimellä. Siksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yritysten etu. Selvitys pyrkii vastaamaan kasvaneeseen kiinnostukseen luonnon monimuotoisuutta kohtaan ja tarjoamaan työkaluja eri tilanteissa oleville yrityksille, Sitran asiantuntija Tatu Leinonen sanoo.

Luontoa vahvistavat toimet voivat tuoda yrityksille hyvää mainetta, iskunkestävyyttä äkillisiä luonnon ääri-ilmiöitä kuten kuivuutta, myrskyjä tai tuholaishyönteisiä vastaan ja jatkossa yhä useammin myös mahdollisuuksia saada rahoitusta paremmilla ehdoilla, Sitran selvityksessä todetaan. 

Sitran mukaan suomalaiset yritykset ovat jo onnistuneet kehittämään merkittävää liiketoimintaa ilmastopäästöjä vähentävistä ratkaisuista. Jatkossa Suomella on hyvät mahdollisuudet rakentaa menestyvää vientiliiketoimintaa ratkaisuilla, jotka pienentävät ihmisen toiminnan luontojalanjälkeä maailmalla.

Sitran selvityksessä kehitettiin työkalu, jonka avulla yritykset pääsevät liikkeelle luontotyössä. Työkalussa on 12 askelta, jotka auttavat tunnistamaan yrityksen liiketoiminnan luontovaikutuksia, -riippuvuuksia ja toisaalta luontoa vahvistavien toimien mahdollisuuksia. Malli on rakennettu niin, että se tukee yrityksiä koosta, toimialasta ja lähtötasosta riippumatta.