Kuva: SARC Architects

Suuri kehityshanke Kaartin Lasaretin korttelissa

Helsingissä Hietalahdentorin vieressä sijaitsevaan Kaartin Lasaretin kortteliin on suunnitteilla liiketilaa, toimistoja, päivittäistavarakauppa, kaupunkilaisille avoin vehreä sisäpiha, pysäköintilaitos, päiväkoti ja uudet tilat ranskankieliselle koululle. Kaartin Lasaretin korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan HGR Property Partnersin hakemuksesta.

Kuva: SARC Architects

Kaartin Lasaretin korttelin rakennukset ovat olleet tyhjillään 2000-luvun alusta lähtien, Leivintupa-rakennuksessa toimivaa päiväkotia lukuun ottamatta. Sisäpiha on hiljainen ja siellä sijaitsee nykyisin päiväkodille aidattu ulkoilualue, istutusalueita sekä muutamia puita.

Kaupungin ja alueen omistajan HGR Property Partnersin lähtökohtana alueen kehittämiselle on arvorakennusten korjaaminen, käyttöönotto ja suojelu sekä ympäristöön sopiva lisärakentaminen.

– Pitkään suljettuna ollut kortteli halutaan avata kaupunkilaisten käyttöön ja tuoda se osaksi ympäröivää kaupunkia. Naapurissa on tuhansia asukkaita, paljon työpaikkoja ja ravintoloita, tori sekä merellinen Helsinki. Uusi Kaartin Lasaretti on tulevaisuudessa luonteva osa tätä kokonaisuutta,  alueen arkkitehti Sinikka Lahti sanoo.

Arvokorttelin vanhimmat rakennukset on rakennettu 1820- ja 1830-luvuilla C. L. Engelin piirustusten mukaan. Nämä sekä korttelin muut vanhat kivitalot suojellaan ja muutetaan uuteen käyttöön. Entisen VTT:n talon sisäpihan puolelle on kuitenkin suunnitteilla uusi laajennusosa nykyisen 2-kerroksisen pihasiiven päälle.

Alueelle sijaitsee nykyisin myös kaksi purettavaa puutaloa, joiden paikalle on suunniteltu 5- tai 6-kerroksinen toimitilarakennus. Toisen uudisrakentamisen paikalta purettavan puutalon siirtomahdollisuuksia tutkitaan ja sille etsitään mahdollisia sijoituspaikkoja. Puutaloilla ei ole suojelumerkintää asemakaavassa.

Uuden toimitilarakennuksen maanalaisiin tiloihin on suunniteltu päivittäistavarakauppa sekä pysäköintitiloja kolmeen kerrokseen. Pysäköintilaitos suunnitellaan siten, että se palvelee laajempaa aluetta ja sinne voidaan osoittaa autopaikkoja lähialueen asukkaille, yrityksille sekä asiointiin. Tavoitteena on, että laitos mahdollistaa myös Hietalahdentorin pintapysäköintipaikkojen poistamisen.

Uudisrakentamisesta on tehty kaksi vaihtoehtoista viitesuunnitelmaa. Kaavan valmisteluaineistoon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 13.5.2022 asti osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.