Kuva: Pixabay/Nikguy

Rakennusteollisuus RT: Ukrainan sodasta epävarmuutta tuleviin rakennushankkeisiin

Ukrainan sota aiheuttaa suurta epävarmuutta yritysten toimintaan ja tuleviin rakennushankkeisiin, kertovat Rakennusteollisuus RT:n tuoreet selvitykset. Merkittävimmiksi tuotantoa haittaaviksi tekijöiksi RT:n jäsenyritykset arvioivat investointikysynnän laskun ja materiaalien hintojen nousun. 

Kuva: Pixabay/Nikguy

Käytännössä kaikki rakennusalan yritykset näkevät Ukrainassa käydyllä sodalla olevan ainakin jotain vaikutuksia liiketoimintaansa, kertoo Rakennusteollisuus RT:n tuore jäsenkysely. Se jäsenkysely toteutettiin huhtikuun 2022 alkupuoliskolla, ja siihen vastasi 435 rakennusyritystä.

– Vaikutusten suuruus riippuu sodan kestosta ja vaihtoehtoisten materiaalikanavien löytymisestä. Idästä aiemmin tuoduille tuotteille ja materiaaleille on etsitty ja löydetty uusia, läntisiä toimituskanavia. Tilanne on kuitenkin altis nopeille vaihteluille, jos korvaavia komponentteja tai materiaaleja ei saada ajoissa, RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo. 

RT:n mukaan rakentajien murheet näyttävät liittyvän selvästi enemmän materiaalien hintojen nousuun kuin materiaalipulaan. Erittäin suurta haittaa sodan seurauksena kokee silti tällä hetkellä vain noin joka viides alan yritys.

– Rakennusala oli hyvässä vireessä ennen kriisiä, ja vuoden 2021 lopulla aloitettiin runsaasti etenkin asuntorakentamisen hankkeita. Tämä työkuorma kantaa yrityksiä kesän yli. Epävarmuus liittyy tulevaisuuden hankkeisiin, Vihmo perustelee.

RT:n jäsenyritykset arvioivat, että sodan vaikutukset alkavat purra kunnolla vasta kuluvan vuoden loppupuoliskolla. Tilanteen ennakoidaan säilyvän normaalia hankalampana myös ensi vuoden. Taustalla on kasvava epävarmuus kysynnästä, joka yhdistyy nopeaan kustannusten nousuun. 

Suurin osa yrityksistä varautuu heikkenevään kysyntään. Suurin huoli liittyy investointihankkeisiin.

– Yli 90 prosenttia yrityksistä pitää vähintään melko todennäköisenä sitä, että tilaajat siirtävät hankkeitaan. Lähes yhtä iso joukko pitää vähintään melko todennäköisenä, että hankkeita voi peruuntua, Jouni Vihmo kertoo. 

Toinen merkittävä uhka yrityksille on RT:n mukaan rahoituksen kiristyminen: yli 83 % vastaajista pitää sitä vähintään melko todennäköisenä. 

– Rakennusalalla on näillä näkymin edessä tilanne, jossa kysyntä heikkenee, mutta kustannukset jatkavat nousuaan, Vihmo toteaa.

– Vaikka elämme kriisiuutisten keskellä, ei pidä lietsoa katastrofitunnelmia. On äärimmäisen tärkeää, että julkiset rakennushankkeet toteutetaan kaikesta huolimatta suunnitellusti. Voimme pehmentää sodan vaikutusten purevuutta myös huolehtimalla yritysten rahoituksen ja asuntoluototuksen saatavuudesta. Kaikki kotimaisen rahoituksen kiristymiseen johtavat lainsäädäntöhankkeet on pantava jäihin, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.