Kuva: Pixabay

Ministerityöryhmän tavoite: muovin kiertotalouden läpimurto 2030 mennessä

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä on hyväksynyt kansallisen muovitiekartan päivityksen, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Rakennusalalla tarvitaan entistä parempaa muovien tunnistamista työmailla, jotta muovien erilliskeräyksestä tulee tehokasta.

Kuva: Pixabay

Ensimmäiseen kansalliseen muovitiekarttaan vuonna 2018 koottiin toimia, joilla vähennetään muoveista aiheutuvia haittoja, vältetään turhaa kulutusta, tehostetaan muovien kierrätystä ja löydetään korvaavia ratkaisuja. Päivitetyssä muovitiekartassa on tarkennettu tavoitteita ja toimia. Mukana on kestävä tuotesuunnittelu, muovien uudelleenkäyttö, muovituotteiden kierrätettävyys ja kierrätetyn muovin käytön lisääminen.

Muovin kiertotalouden läpimurto edellyttää muun muassa, että pakkausmuoveista kierrätetään 60 %, kaikki muovipakkaukset ovat kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä ja muovien turhaa kulutusta välttämällä saavutetaan 30 %:n materiaalisäästö vuoteen 2022 verrattuna useissa tuoteryhmissä. Tavoitteita täsmennetään työn edetessä. 

–  Tiekartta on laadittu hyvässä yhteistyössä teollisuuden, kaupan ja järjestöjen kanssa, mikä osoittaa, miten laaja sitoutuminen Suomessa on muovin käytön merkittävään vähentämiseen ja uusien korvaavien tuotteiden löytämiseen, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Muovitiekartta.fi-sivuston mukaan rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytön aikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä. Muovien erilliskeräys rakennustyömailla on vielä melko vähäistä. Erilliskeräys edellyttää nykyistä parempaa muovien tunnistamista työmailla. Muovien talteenotto mahdollistaa nykyistä merkittävästi tehokkaamman kierrätyksen. Sivuston mukaan helpoimmin talteenotettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset kalvomuovit, joita käytetään rakennustarvikkeiden pakkaamiseen sekä työmailla sisätilojen suojaamiseen.

Tiekartan toimien toteutuksesta vastaa ympäristöministeriön sekä työ-ja elinkeinoministeriön johdolla muovitiekartan yhteistyöverkosto sekä laaja ja monialainen toimijajoukko.