Flexible Europe -julkistustilaisuudessa kuultiin lukuisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä: vasemmalta Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman, Sinebrychoffin tuotantojohtaja Pasi Lehtinen, Siemensin johtaja Veikka Pirhonen, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen.

Siemens uskoo digitaalisen Flexible Europe -energiaratkaisunsa globaaliin menestykseen

Flexible Europe -julkistustilaisuudessa kuultiin lukuisia suomalaisia edelläkävijäyrityksiä: vasemmalta Siemensin viestintäjohtaja Kirsi Rejman, Sinebrychoffin tuotantojohtaja Pasi Lehtinen, Siemensin johtaja Veikka Pirhonen, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä Lidlin energia- ja ympäristöpäällikkö Simo Siitonen.

Siemensin Flexible Europe -ekosysteemi julkistettiin 5.11.2020 Helsingin päärautatieasemalla. Asema on osa virtuaalivoimalaverkostoa, joka mahdollistaa esimerkiksi sähkönkulutuksen piikkejä tasoittavat sähkön kulutusjoustot ja sitä kautta uusiutuvan energian lisääntyvän hyödyntämisen.

”Virtuaalivoimalan hankkineet yritykset ja organisaatiot muodostavat merkittävän ekosysteemin, joka yhdessä edistää Suomen kestävää energiajärjestelmää ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Tämän verkoston muodostavia edelläkävijäyrityksiä ja -toimijoita kutsumme siis Flexible Europe -ekosysteemiksi”, kertoo Siemens Osakeyhtiön toimitusjohtaja Janne Öhman.

Öhmanin mukaan EU:n on torjuttava ilmastonmuutosta älykkäällä, kestävällä liiketoiminnalla.

”Nyt on tärkeämpää kuin koskaan edistää hiilineutraaleja ratkaisuja, jotka ovat myös liiketoiminnalle järkeviä ja kannattavia. EU:ssa täytyy olla johtavia teknologioita, johtavia teknologia-alustoja, johtavia ekosysteemejä, jotta voimme menestyä ja edistää kestävää tulevaisuutta. Sellaisesta puhumme tänään”, Öhman toteaa.

Flexible Europe luo Siemensin mukaan Suomeen erittäin lupaavia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia. Teknologiateollisuuden johtaja Martti Kätkä vertaa näkymää suomalaisen teleteknologian huimaan menestykseen takavuosina.

”Suomella on ollut teleteknologiassa esimerkillinen historia siitä, että ollaan pystytty suomalaista teknologiaa viemään ulkomaille. Tässä meillä on samantyyppinen mahdollisuus”, Kätkä sanoo.

Teknologiaratkaisun Suomessa kehittänyt ja ekosysteemin liikkeelle laittanut, Siemens Osakeyhtiö näkee ekosysteemille ja sen osallistujille suuren eurooppalaisen tilauksen.

”Flexible Europe voi olla koko EU:n kaipaama teknologinen ja taloudellinen lippulaivahanke. Suomi voi siten saada merkittävän roolin EU:n kestävässä elpymisessä. Kun Teknologiateollisuus rinnastaa tämän mahdollisuuden teleteknologiabuumiin ja Nokian suureen menestykseen matkapuhelinmarkkinoilla, on helppo ymmärtää, että kyseessä ovat valtavat liiketoimintamahdollisuudet”, johtaja Veikka Pirhonen Siemens Osakeyhtiöstä sanoo.

EU-komissiosta kannustetaan puskemaan ekosysteemiä vahvasti eteenpäin.

”Tällaisia laajoja edistyksellisiä ratkaisuja todella tarvitaan. EU:n elpymisrahastosta on digivihreään kasvuun tarjolla satoja miljardeja euroja, joten tässä voi olla myös Flexible Europe-ekosysteemille suuri mahdollisuus. Suomi voi myös itse edistää asiaa, kun määritellään kansallisia prioriteetteja elpymisvarojen käyttöön”, kehottaa EU-komission energiapääosaston vanhempi neuvonantaja Eero Ailio.

Teknologiateollisuuden Kätkän mukaan Flexible Europe on malliesimerkki uuden teknologian ja teknologia-alustan luomista mahdollisuuksista.

”Kun Suomessa otetaan käyttöön modernia digitaalitekniikkaa, palvelualustoja ja kokonaisia ekosysteemejä, mistä Flexible Europe on erittäin hyvä esimerkki, niin se luo uutta liiketoimintaa. Kun uutta liiketoimintaa syntyy, niin samalla pystytään suomalaista teknologiaa skaalaamaan ja viemään ulkomaille, jolloin saadaan uusia markkinoita, ja suomalainen teknologia pysyy kehityksen kärjessä”, Kätkä toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut ekosysteemin mahdollistanutta energiakärkihanketta 8 miljoonan euron rahoituksella.

”Älykäs sähköjärjestelmä toimii kustannuksiltaan tehokkaana palvelualustana vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tämä avaa yrityksille todella suuret näkymät. Ja tästä Flexible Europe -ekosysteemissä on kyse: On luotu uudenlaista liiketoimintaa ja palvelua, joilla tarjotaan elementtejä joustojen luomiseksi”, Työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Aurinkopaneeleiden, tuulivoiman ja sähköautojen akustojen kapasiteetti siirtää sähkömarkkinat kokonaan uuteen joustavaan aikakauteen.

”Vauhti kohti puhdasta sähköjärjestelmää on huikea. Fingrid rakentaa juuri sille alustaa. Joustoilla rakennetaan puhdasta sähköä, varmasti. Flexible Europe on mainio esimerkki siitä, miten älykkään sähköverkon varaan on onnistuttu luomaan joustot mahdollistava teknologia, ja tässä vieläpä sellainen, joka luo runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia”, Fingridin varatoimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sanoo.

Sinebrychoff on liittynyt virtuaalivoimalaverkostoon ja Flexible Europe -ekosysteemiin: Koffin Keravan-tehtaan yhteyteen rakennetaan Suomen suurin kiinteistökohtainen sähkövarasto, johon saatiin lähes 15 miljoonan euron kansainväliset investoinnit.

”Olemme tässä kehityksessä todella mielellämme mukana, yhtenä suurena suomalaisena taloudellisena toimijana mukana. Vastuullinen energiankäyttö on meille erittäin tärkeää ja tämä uusi ratkaisumme on uskoakseni myös kansallisesti tärkeä askel, näin mittavaa kiinteistökohtaista investointia ei ole Suomessa aiemmin sähkönvarastointiin saatu”, Sinebrychoffin tuotannosta vastaava johtaja Pasi Lehtinen kertoo.