Kuva: Arkkitehtitoimisto arkMILL Oy

Siemens mukana rakentamassa Matinkylän jääurheilukeskusta

Kuva: Arkkitehtitoimisto arkMILL Oy

Jääurheilukeskukseen tulee kolme eri lajeille sopivaa jääkaukaloa, tiloja kahvila- ja ravintolatoiminnalle sekä kokous- ja toimistotiloja. Keskukseen tulee myös liikuntasali, kuntosaleja ja peilisaleja oheisharjoittelua varten. Keskuksen suurin käyttäjäryhmä ovat lapset ja nuoret.

– Suunnittelussa lähtökohtamme on ollut kestävä kehitys niin materiaalivalintojen kuin teknisen ratkaisunkin osalta. Lisäksi haluamme varmistaa optimaaliset olosuhteet eri käyttäjäryhmille. Älykäs kiinteistöhallintajärjestelmä on avainasemassa tavoitteidemme saavuttamisessa, sanoo Jari Nyberg jääurheilukeskuksen rakennuttavasta Espoon Jääurheilun Tuki ry:stä.

Siemensin toimitukseen kuuluvat jäähallin rakennusautomaatio, paloilmoitinjärjestelmä, kameravalvonta, murtohälytysjärjestelmä ja kulunvalvontajärjestelmä sekä poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä. Eri järjestelmät liitetään samaan älykkääseen kiinteistönhallintajärjestelmään ja valvomoratkaisuun.

– Suunnittelussa on myös otettu huomioon järjestelmien keskinäinen ohjattavuus uudella tavalla: kaikki järjestelmät ovat käytettävissä yhden käyttöliittymän kautta. Tämä helpottaa ylläpidon ja huollon toimintaa, ja pienentää myös tietoturvaan liittyviä riskejä, Siemens Osakeyhtiön avainasiakkuuspäällikkö Mikko Aalto kertoo.

Jääurheilukeskus otetaan käyttöön syksyllä 2021. Keskuksessa käytettävä sähkö on tuulisähköä, ja sinne tulee myös aurinkosähkövoimala. Tekninen ratkaisu mahdollistaa keskuksen liittämisen virtuaalivoimalaitokseen eli osaksi energiamarkkinoita. Siemensin virtuaalivoimalaitospalvelun kautta jääurheilukeskus voi toimia energiamarkkinoiden kulutusjoustona.

– Kiinteistön kytkeminen mukaan virtuaalivoimalaitokseen tuo myös mahdollisuuden ansaita energiamarkkinoilla ja pienentää näin hallin käyttäjien kustannuksia, Nyberg kertoo.