Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT: Rakentaminen supistui prosentin verran vuonna 2020

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT:n mukaan asuntorakentamisen hyvä vire sekä maa- ja vesirakentamiseen kohdistettu elvytys ovat pitäneet rakentamisen pinnalla taloustaantumassa. Talouden toipuessa rakentaminen hakee suuntaa ja rakentamisen eri lajit eriytyvät.

Korona on lisännyt kiinnostusta ja kulutusta kotiin, mikä on vauhdittanut asuntotuotantoa. Sen sijaan verkkotyöskentelyn ja -ostamisen digiloikka on lisännyt tilakysynnän epävarmuutta ja hyydyttänyt toimisto- ja liikerakentamisen. Teollisuuden investointipäätökset ovat sysäämässä liikkeelle poikkeuksellisen suuria hankkeita, kuten Kemin biotuotetehtaan rakentamisen.

Korjausrakentamisella on tärkeä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ja siinä on paljon patoutunutta kysyntää etenkin taloyhtiöissä. Pandemian työmaille aiheuttamien suorien vaikutusten lisäksi koronarajoitukset voivat hidastaa taloyhtiöiden päätöksentekoa ja korjaushankkeiden suunnittelua myös kuluvana vuonna. Toimitilojen korjausrakentamista jarruttaa vuokralaisten vuokranmaksukyvyn horjuminen, toimitilojen ylitarjonta ja epävarmuus kysynnästä.

Maa- ja vesirakentaminen on supistumassa, ja edessä on muutama laihempi vuosi. Perusväylänpidon rahoitukseen on tulossa kuoppa vuosina 2023 ja 2024 sekä investoinneissa vuonna 2024, ellei kevään puoliväliriihessä päätetä toisin.

– Optimismi taloudessa ja sen myötä myös rakentamisessa kasvaa. Yritysten matalalle pudonnut luottamus ja laskeva lupakehitys pitävät rakentamisen näkymän kuitenkin toistaiseksi vaisuna. Suomessa uudisrakentaminen on pitkään pysytellyt vanhoihin Euroopan maihin nähden korkealla tasolla. Taloudessa on meneillään rakennemuutos ja nähtäväksi jää, mille tasolle rakentamisen volyymi asettuu uudessa normaalissa, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo toteaa.

Asuntotuotanto nousi viime vuonna vastoin odotuksia lähes 41 000 asuntoon, kun asuntokauppa on käynyt poikkeuksellisen vilkkaasti. Asuntorakentamisen arvioidaan pysyvän myös tänä vuonna hyvällä tasolla, vaikka on hidastumassa noin 10 %:lla. Ensi vuonna aloitusten määrän ennakoidaan laskevan 34 000 asuntoon.

Pientaloissa korona on saanut RT:n mukaan aikaan kysyntäpiikin, joka näkyi jo viime vuonna vanhojen omakotitalojen hintojen nousuna. Pientaloteollisuuden kauppamäärät kääntyivät myös selvään nousuun. Tonttipula rajoittaa pientalojen rakentamista kuitenkin suurissa kaupungeissa, ja omakotitalorakentamisen kasvu tulee todennäköisesti kohdistumaan kehyskuntiin.