Hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtävää 6.4. alkaen.

Aren toimitusjohtaja vaihtuu

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtävää 6.4. alkaen.

Heikki Pesu on ollut Aren johdossa vuodesta 2011 saakka. Pesu on yhtiön käytettävissä vielä seuraavat kuusi kuukautta.

– Haluan koko hallituksen puolesta kiittää Heikki Pesua hänen pitkästä työurastaan yhtiön palveluksessa. Are on hänen johdollaan kasvanut alan johtavaksi toimijaksi. Hänellä on ollut merkittävä rooli Lemminkäinen talotekniikan ja Aren yhdistyessä, Ruotsin toimintojemme käynnistämisessä ja kannattavassa kasvattamisessa sekä yhtiön toimintakulttuurin rakentamisessa. Are on vakaa ja vahva yhtiö ja monella mittarilla toimialansa edelläkävijä. Heikin syvä toimialatuntemus ja innostava johtamisote ovat olleet korvaamattoman tärkeitä yhtiölle ja koko työyhteisölle, sanoo Aren hallituksen puheenjohtaja Timo Kohtamäki.

– Lähes kymmenen vuoden kausi Aren toimitusjohtajana on ollut innostava ja monin tavoin palkitseva. Kiitän lämpimästi kaikkia arelaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme näistä vuosista, on ollut upeaa rakentaa kasvua ja uusia ratkaisuja osaavien ammattilaisten kanssa. Haluan myös kiittää yhtiön hallitusta ja omistajaa luottamuksesta ja sujuvasta yhteistyöstä. Näihin vuosiin on mahtunut hienoja onnistumisia, mutta tietysti myös vaikeita paikkoja. Erityisen ylpeä olen Aren kulttuurista, joka on näyttänyt vahvuutensa, kun olemme jo yli vuoden työskennelleet poikkeusjärjestelyin koronapandemian takia. Arella on valoisa tulevaisuus edessään. On ollut kunniatehtävä johtaa Area, mutta nyt on oikea aika antaa kapula eteenpäin seuraavalle henkilölle, toteaa toimitusjohtaja Heikki Pesu.

– Ylläpito- ja huoltopalveluiden kasvava kysyntä sekä projektiliiketoiminnan kasvaneet projektikoot ja yhteistoiminnalliset hankemallit ovat tukeneet Aren kasvua. Kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja digitalisaation megatrendit vahvistavat liiketoiminnan kehitystä myös pitkällä aikavälillä. Vaikka koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on kiristänyt tilannetta, yhtiön toimintaympäristö on ollut viime vuosina suotuisa. Aren kannattavuus Suomen projektiliiketoiminnassa ei kuitenkaan ole ollut tavoitellulla tasolla. Strategian toimeenpano ja operatiivisen tehokkuuden varmistaminen tulevat olemaan uuden toimitusjohtajan tärkeimmät prioriteetit haastavassa markkinatilanteessa, toteaa Timo Kohtamäki.

Arella on yhteensä noin 3500 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa, ja sen liikevaihto on noin 490 miljoonaa euroa. Are on osa Conficap-konsernia.