Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Senaatti myy Kouvolan suojellun Salpakeskuksen

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Vuonna 1954 valmistunut toimistokiinteistö on ollut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käytössä vuodesta 2010. Talon muita käyttäjiä ovat olleet muiden muassa Kymen lääninhallitus ja Kymen TE-keskus.

Valtion toimijoiden siirryttyä pääosin muihin tiloihin on kohteen käyttö kuitenkin vähentynyt viime vuosina merkittävästi.  Rakennuksen tontti kuuluu asemakaavassa hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeseen.

Rakennus on suojeltu; se on kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- tai muutostöiden on oltava sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.