Kuva: vayla.fi

Espoon kaupunkiradan rakentamissuunnittelu käynnistyy

Kuva: vayla.fi

Väyläviraston, Espoon ja Kauniaisten yhteisessä kaupunkiratahankkeessa rakennetaan kaksi lisäraidetta Leppävaaran ja Kauklahden välille nykyisten raiteiden viereen, parannetaan kahdeksan aseman varustelutasoa ja kehitetään liityntäpysäköintialueita.

Kaupunkiradan on tarkoitus vastata matkustajamäärien kasvuun parantamalla lähi- ja kaukojunaliikenteen palvelutasoa ja täsmällisyyttä. Samalla hankkeen odotetaan kehittävän merkittävästi Espoon ja Kauniaisten kaupunkiympäristöä.

Kaupunkirata on myös Turun nopean junayhteyden eli tunnin juna -hankkeen ensimmäinen vaihe.

– Kahden uuden raiteen avulla saamme erotettua kaukoliikenteen ja lähiliikenteen omille raiteilleen. Näin vähennämme raideliikenteen häiriöherkkyyttä ja voimme kasvattaa lähiliikenteen vuorovälin metromaisen tiheätahtiseksi, Väyläviraston projektipäällikkö Tommi Rosenvall kertoo.

Nyt sovitun suunnitteluhankkeen pääkonsulttina toimii Proxion, joka vastaa kaupunkiradan suunnittelusta Espoon kaupungin alueella Tuomarilan ylikulkusillalta Kauklahteen saakka yhdessä A-Insinöörien kanssa.

– Nykyinen rata sijaitsee tiiviissä kaupunkiympäristössä, joten kahden uuden raiteen rakentaminen aiheuttaa haasteita myös suunnittelupöydällä. Kaikilla suunnitteluratkaisuilla pyrimme vähentämään ja ehkäisemään rakentamisen aikaisia liikennehäiriöitä sekä raideliikenteen että kevyen- ja ajoneuvoliikenteen osalta, kertoo Proxionin liiketoimintajohtaja Mikko Saarinen.

– Rataosuudella on paljon pehmeitä savikoita, joten suunnittelemme useita pysyviä tukiseiniä ja paalulaattoja. Rataosuudelle sijoittuu myös kolme uutta siltaa, yksi uusi kalliotunneli ja vaativia kallioleikkauksia, geo- ja kalliotekniikan yksikön johtaja Ilona Häkkinen A-Insinööreistä kertoo.

Suunnittelu käynnistyy välittömästi lähtötietojen kokoamisella, nykytilan mallintamisella sekä edellisen suunnitteluvaiheen ratkaisujen tarkentamisella. Kaupunkiratahankkeen aktiivinen suunnitteluaika on kaksi vuotta ja koko hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2028.

Kaupunkiratahankkeen kustannusarvio on yhteensä 275 miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat puoliksi valtion ja kaupunkien (Espoo 40 %, Kauniainen 10 %) kesken. Suunnitteluvaiheeseen on saatu EU-tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF, Connecting Europe Facility). Euroopan komission CEF-komitea on myöntänyt 50 prosentin avustuksen hankkeen rakennussuunnitteluun, jonka kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa.