Kuvassa: Pukkilan kartano. Kuva: Tuomas Uusheimo

Senaatti myi Pukkilan kartanon 400 000 eurolla

Kuvassa: Pukkilan kartano. Kuva: Tuomas Uusheimo

Ostajana on Kiinteistöosakeyhtiö Pukkilan Kartano, ja kauppahinta oli 400 000 euroa.  Myyntikokonaisuuteen kuuluu yhteensä kahdeksan rakennusta ja 5,186 hehtaaria maa-aluetta.

Tarjouskilpailussa painottui hinnan ohella tarjoajan tekemä suunnitelma kiinteistön tulevasta käyttötarkoituksesta.

”Olemme saaneet kiinteistölle erittäin osaavan uuden omistajan, jolla on resurssit huolehtia rakennuksista niiden historia ja suojelunäkökohdat huomioon ottaen. Myös ostajan suunnitelmat kartanon tulevasta käytöstä sopivat erinomaisesti perinteiseen kartanomiljööseen”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Kari Kervinen. 

”Pukkilan kartano sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella, ja miljöönä alue on ainutlaatuinen. Tämän vuoksi puitteet sopivat erityisen hyvin perinnerakentamisen alalla toimiville yrityksille. Tarkoituksenamme on tarjota toimitiloja erityisesti alan yrityksille ja muille kartanon miljöötä arvostaville toimijoille, kertoo Kiinteistöosakeyhtiö Pukkilan Kartanon edustaja Lauri Leppänen tulevista suunnitelmista.

Uusi omistaja kunnostaa kartanon rakennukset ja pihapiirin. Alue pysyy myös yleisölle avoinna, ja alueella on edelleen mahdollista käyskennellä ja nauttia tilan idyllisestä tunnelmasta.  Myös kartanon päärakennus on tarkoitus avata yleisölle säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa opastettujen kierrosten muodossa.

Pukkilan kartanon historia

Pukkilan kartanon juuret ulottuvat aina 1400-luvulle asti. Kartanokokonaisuus on kokenut vuosisatojen aikana lukuisia muutosvaiheita. Se entistettiin 1960-luvulla ja kalustettiin 1700-luvun jälkipuoliskon ja 1800-luvun alun virkamies- ja upseerikodin asuun.  Pukkilan kartanon yksikerroksinen päärakennus on valmistunut vuonna 1762.  Pihapiiriin kuuluvat myös vanha päärakennus, aittarivi sekä 1900-luvun alussa rakennettu komea kivinavetta.  Päärakennukset, kaksi aittaa ja vaja sekä puutarha ja puukuja ovat suojeltuja.

Museovirasto on luopunut Pukkilan kartanon museotoiminnasta ja siirtänyt kiinteistön Senaatti-kiinteistöjen hallintaan vuoden 2014 alussa. Koska valtion käyttö Pukkilan kartanon osalta on päättynyt, oli tarkoituksenmukaista hakea sille uutta käyttöä ja uusi omistaja.

 

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija, joka vastaa keskistetysti myös valtion kiinteistöomaisuuden myynneistä. Valtion kiinteistöstrategian mukaisesti valtio myy sellaiset kiinteistöt, joille ei löydy enää valtiolta käyttöä ja jotka eivät ole strategisesti merkittäviä. Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija ja myy kiinteistöt pääasiassa julkisella tarjouskilpailulla. Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista 5 milj. euroon asti, sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle, ja yli 10 milj. euron kaupoista päättää eduskunta. Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos ja tulouttaa kiinteistöjen myynneistä saatavat tulot valtiolle vuosittain.