Caverion: Moderni ja älykäs kunnossapito koko kiinteistön elinkaarelle

Caverionin mukaan Suomen kiinteistömassa on osa kansallisomaisuuttamme, joka vaatii jatkuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Pelkästään kunnilla ja kuntien liikelaitoksilla on omistuksessaan arviolta noin 35 miljoonaa neliötä kerrosalaa, jonka arvo lähentelee 40 miljardia euroa. Sisäilmaongelmat ja kiinteistöjen kasvava korjausvelka puhuvat karua kieltä siitä, millaisten ongelmien kanssa kunnissa painitaan.

Terveiden ja toimivien kiinteistöjen merkitys on kaikkein suurin niiden käyttäjille. Lasten on voitava opiskella terveessä ja oppimiseen soveltuvassa ympäristössä. Toimistotyöntekijöiden hyvinvointiin ja tuottavuuteen vaikuttaa olennaisesti, millaisessa työympäristössä he toimivat päivittäin. Myös kauppakeskusten ja ravintoloiden on oltava viihtyisiä ja toimivia, jotta asiakkaat ottavat ne omikseen. Kiinteistöalan on palveltava kaikkia kiinteistöjen käyttäjiä huolehtimalla, että kiinteistöt ovat turvallisia ja toimivat optimaalisella tavalla.

Ennakoitua ja räätälöityä kunnossapitoa

Caverion haluaa auttaa kiinteistönomistajia huolehtimaan kiinteistöjen toimivuudesta koko elinkaaren ajan tuomalla markkinoille uudistetun älykkään ennakoivan kunnossapidon ServiFlex+ -palvelukonseptin . Palvelu mahdollistaa kiinteistön kokonaisvaltaisen ennakoivan kunnossapidon, ja se on helposti räätälöitävissä kunkin kiinteistönomistajan tarpeisiin.

”Palveluun on mahdollista yhdistää joko yksi tai useampi tekninen järjestelmä, ja valittavana on yli 100 erilaista palvelua”, kertoo kehityspäällikkö Jukka Paloniemi Caverionilta.

Kun useampi palvelu yhdistetään samaan sopimukseen, kiinteistönomistaja saa kokonaiskuvan koko kiinteistön kunnosta ja toiminnasta.

”Asiakasportaalista kiinteistönomistajat voivat nähdä kiinteistön toiminnan reaaliajassa”, Paloniemi sanoo.

Kokonaisvaltaisessa ennakoivan kunnossapidon palvelussa aikaa ja rahaa ei kulu eri toimijoiden sopimusten ja laskujen käsittelyyn vaan vastuu kaikkien teknisten järjestelmien kunnossapidosta on selkeästi yhdellä toimijalla. Näin kiinteistönomistajan ei tarvitse itse hallinnoida eri palveluntuottajia ja sopimuksia.

Etävalvonta tekee kiinteistöhuollosta tarpeenmukaista ja oikein ajoitettua

Digitalisaatio ja kiinteistöistä kerättävä tieto luovat uusia mahdollisuuksia tehdä kiinteistön teknisestä huollosta tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja ekologisempaa. ServiFlex+ -palveluun voidaan liittää etävalvontajärjestelmä, joka koostuu kiinteistöön asennetuista antureista ja vastaanottimista, jotka monitoroivat kiinteistön toimintaa.

”Etävalvonnan avulla kiinteistön olosuhteita voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti ja huoltotarpeisiin pystytään reagoimaan ennakoivasti ja tarpeen mukaan”, kuvailee Paloniemi.

Etävalvonnalla voi seurata esimerkiksi kiinteistön energiankulutusta, lämpötilaa, ilmanlaatua ja lämmöntalteenoton hyötysuhdetta. Kun eri teknisten järjestelmien huolto toteutetaan ennakoiden ja todellisten tarpeiden mukaisesti, käyttökatkokset ja haitat kiinteistöjen käyttäjille saadaan minimoitua.

”Seurantatiedon avulla voimme esimerkiksi nähdä, milloin ilmanvaihdon suodattimet on järkevää vaihtaa”, Paloniemi kertoo.

Valvonta säästää myös kustannuksia:

”Esimerkiksi huonosti toimiva lämmöntalteenottojärjestelmä voi aiheuttaa helposti tuhansien eurojen ylimääräiset lämmityskulut, jotka voitaisiin oikeanlaisen tekniikan ja etäseurannan avulla välttää.”


Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.   Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi   Twitter: @CaverionSuomi