Ilmakuva Töölönlahdelta, näkymä Merihakaan.
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Suomen Ilmakuva Oy

Merihaassa parannetaan asumismukavuutta älykkäällä lämmönohjauksella

Merihaassa As. Oy Helsingin Haapaniemenkatu 12:een asennetaan kaikkiin huoneistoihin Salusfin Oy:n älykkäät patteritermostaatit. Älytermostaatit mahdollistavat huoneistojen dynaamisen lämmönsäädön, jolla säästetään energiaa ja lisätään asumismukavuutta. Asukas voi halutessaan säätää huoneiston lämpötilaa omaan päivä- tai viikkorytmiinsä sopivaksi, esimerkiksi alentamalla öisin makuuhuoneen tai loman aikana koko huoneiston lämpötilaa.

Ilmakuva Töölönlahdelta, näkymä Merihakaan.
Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/Suomen Ilmakuva Oy

Asennukset ja niihin liittyvä neuvonta tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen isännöintiyrityksen Helsingin Merihaka Oy:n kanssa.

”Asennukset sopivat hyvin osaksi kiinteistölle suunniteltuja energiatehokkuustoimia, joita olemme taloyhtiön hallituksen kanssa valmistelleet. Lopullinen päätös älytermostaattien asennuksesta tehtiin keväällä yhtiökokouksessa”, kertoo toimitusjohtaja Helena Salminen.

Helsingin kaupunki toteuttaa lähiöiden energiarenessanssi-ohjelmaa, jolla parannetaan olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta alueellisesti ja asukaslähtöisesti.

”Tarkoituksena on koota Merihaan alueelta energiansäästöstä ja suunnitelmallisesta korjausrakentamisesta kiinnostuneet taloyhtiöt verkostoksi ja selvittää yhdessä kustannustehokkaimmat toimet energiankäytön tehostamiseksi”, kertoo projektiasiantuntija Marja Vuorinen.

mySMARTLife-hanke konkretisoituu älykkäissä energia- ja liikenneratkaisuissa

Merihaassa tehtävät asennukset ovat osa mySMARTLife-hanketta, jossa kokeillaan uusia, innovatiivisia ja älykkäitä energiaratkaisuja ja edistetään niiden pääsyä markkinoille. Projektissa keskitytään rakennuskannan energiatehokkuuden edistämisen lisäksi myös uusiutuvan energian ja sähkövarastojen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä älykkään sähköisen liikkumisen ja joukkoliikenteen parantamiseen. Robottibussikokeilulla selvitetään uusia teknologioita, joilla voidaan vähentää joukkoliikenteen päästöjä ja kustannuksia. Lisäksi kartoitetaan matkustajien suhtautumista liikennöintiin ilman kuljettajaa.

Läpileikkaavana teemana on avoimen datan ja älykkään tieto- ja viestintätekniikan käyttö. Kohdealueilla tavoitteena on vähentää energiankulutusta 10–20 prosenttia.

Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki, Helen Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä PK-yritykset Fourdeg Oy ja Salusfin Oy. Euroopan komission rahoittama kansainvälinen Lighthouse-projekti on osa Horisontti 2020 -ohjelmaa. Lighthouse-kaupunkikumppanit ovat Nantes (Ranska) ja Hampuri (Saksa). Euroopan komissio on myöntänyt viisivuotiselle yhteishankkeelle 18 M€:n rahoituksen. Helsingissä tehtävien toimenpiteiden osuus budjettista on 5,6 M€.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoitussopimuksen No 731297 mukaisesti.


Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista. Toimiala aloitti 1.6.2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja Helsingin tukkutori yhdistivät toimintansa.