Kuva: Tuupalan puukoulu 2017

Kuhmon Tuupalan puukoulu on Pohjois-Suomen paras rakennusteko

Kuva: Tuupalan puukoulu 2017

Palkinto luovutettiin kaupungin edustajille rakentajapäivässä, jonka aiheena oli puurakentamisen nykytila ja tulevaisuus.

 

Vuoden 2017 rakennusteko -kilpailu oli palkinnon myöntäneen rakennusalan eri järjestöjen muodostaman YTR:n raadin mukaan kovatasoinen ja laadukas. Lopullinen valinta marraskuun lopussa valmistuvan ja helmikuussa käyttöön otettavan Tuupalan puukoulun hyväksi tehtiin kuuden ehdotuksen joukosta.

Palkintoraati kiitteli Kuhmon kaupungin päättäjien rohkeutta toteuttaa julkinen rakennus terveellisenä massiivipuurakenteisena CLT-elementti- ja liimapuutekniikalla.

Se kiinnitti huomiota myös kohteen toteutukseen. Rakentamisessa käytettiin Terve talo-kriteerejä ja rakennukset valmistuivat sääsuojissa. Tekniikka mahdollisti keveät nostolaitteet.

 

Tuupalan puukoulu on Suomen ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu ja luontokeskus Haltian jälkeen toinen CLT-tekniikkaa hyödyntävä julkinen rakennus. Myös väli- ja yläpohjat ovat puurakenteisia. Puisia rakenteita ei piilotella: seinien massiivipuupinnat sekä välipohjien puupalkistot jätetään näkyville.

Massiivinen puurakenne on palkinnon myöntäjien mukaan rakenteista selvästi ekologisin, sillä se toimii itsessään suurena hiilivarastona. Puu soveltuu myös erinomaisesti kouluympäristöön, ja sillä on tutkitusti rauhoittava vaikutus oppilaisiin.

 

Hankkeen budjetti ilman irtokalustusta on 11,6 M€ ja kokonaisala on 5500 m2. Rakennuskustannukset ovat julkiseksi rakennukseksi edulliset eli 2.100 €/m2. Hankkeelle on myönnetty kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta.

Tärkeää palkinnon myöntäjien mielestä oli myös se, että hankintakilpailussa CLT-elementtitoimitukset osuivat kuhmolaiseen yritykseen eli CrossLam Kuhmoon. Toimitukset tukevat alueen vahvaa puuklusteria.

Ruralia-instituutti on tutkinut, että yksi julkiseen puurakentamiseen käytetty euro poikii 2,7 euroa aluetalouteen.

 

Palkitsijat korostivat myös sitä, että Tuupalan puukoulun ulkoarkkitehtuuri on yksinkertaista ja kikkailematonta. Alumiiniset ikkuna- ja levykentät rytmittävät puisia, kuutiomaisia rakennusmassoja.

 

Nykyaikainen opiskelu ei ole vain opettajan kuuntelemista pulpetin ääressä. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu oppimisen monimuotoisuus ja tilojen monikäyttöisyys.

Tuupalan koulussa luokkia voi yhdistellä siirtoseinien avulla suuriksi halleiksi tai jakaa perinteisemmiksi luokiksi. Toisaalta isojen luokkatilojen väleissä on myös pieniä soppia pienryhmätyöskentelylle tai yksinopiskelulle.

 

Rakennuksen sisäarkkitehtuurin kohokohtia ovat kuitenkin eri osien sisäiset laajat, korkeat, valoisat ja komeat valokuilut niihin liittyvine aulatiloineen. Monikäyttöiset aulat ovat tärkeä osa oppimisympäristöä.

 

Koulun sali on poikkeuksellinen tila. Pääasiassa sali toimii liikuntatilana, mutta Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin aikaan se muuttuu konserttisaliksi. Nämä toiminnot ovat akustisilta vaatimuksiltaan toistensa vastakohtia: kamarimusiikkiesitykset tarvitsevat kaikuvaa tilaa, liikunta taas tuottaa meteliä jota täytyy hallita ääntä vaimentavilla pinnoilla.

Salin seinä- ja kattorakenteet on muotoiltu siten, että salin akustiset ominaisuudet ovat konserttisalimaiset. Liikuntakäytössä seinien muotoilut piilotetaan akustoivien verhojen taakse ja näin salin meluisuus pysyy kurissa.

 

Kuhmon kaupunginjohtaja Eila Valtanen kertoo olevansa kaupungin puolesta todella ylpeä huomionosoituksesta.

– Tuupalan uusi puukoulu on todella vaativa rakennushanke. Siihen onkin tähän mennessä käynyt tutustumassa lähes 1600 kiinnostunutta. Joukossa on ollut rakennusalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Kaukaisin ryhmä on tullut Kuhmoon Kiinasta, mistä rakennukseen oli tutustumassa 11 puualan asiantuntijaa. Heidät toi Kuhmoon Wood from Finland, Finpro, Export ja Wood sekä Metsäntuottajat Oy, selvittää Valtanen.

Perjantainen palkitseminen on hänen mielestään hyvää jatkoa kouluhankkeen saamalle Kuntarahoituksen Vihreälle rahoitukselle ja pääsylle Suomen Metsäsäätiön aluekeräyskohteeksi.

Palkinnon vastaanottanut Kuhmon tekninen johtaja Jari Juntunen kiitti hankkeen pääsuunnittelijaa, arkkitehti Antti Karsikasta ja muista suunnittelijoita, pääurakoitsijaa Rakennusliike Kuomaa sekä muita rakentajia sekä valvojia.

– Rakennushanke oli pitkä. Se alkoi jo vuoden 2013 loppupuolella, kun vanhan Kontion koulun peruskorjausta suunniteltiin. Peruskorjaus muuttui uuden koulun toteuttamiseksi CLT-rakenteisena Tuupalan koulun yhteyteen.

– Tämä päätös oli mielestämme oikea ja siihen olemme olleet tyytyväisiä nähdessämme nyt valmistuvan koulurakennuksen.

 

Tuupalan uuden puukoulun suunnittelijat:

Pääsuunnittelu: 
Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy

Arkkitehtisuunnittelu: alt Arkkitehdit Oy

Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy

LVIA-suunnittelu: Wisegroup Oy

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Varpiola Oy

Akustinen suunnittelu: Heikki Helimäki Oy

Sammutintekninen suunnittelu: Firecom Oy

Palotekninen suunnittelu: Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

AV-suunnittelu: Konttorikolmio Oy

Irtokalustesuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy

 

 

Urakoitsijat:

Pääurakoitsija: Rakennusliike Kuoma Oy Kuopio

Sähköurakoitsija: Paikallis-Sähkö Oy Kuhmo

IV-urakoitsija: Peltityö E. Tolonen Oy Kajaani

LV-urakoitsija: LVI-Aitta Oy Kajaani

 

Tuupalan uuden puukoulun rakentamisen budjetti 11,9 miljoonaa euroa

Kerrosala 5 500 neliömetriä

Tilavuus 32 413 kuutiometriä

Koulu valmistuu marraskuun loppuun mennessä 2017

 

 

Pohjois-Suomen paras rakennusteko -palkinto on YTR:n vuosittain jakama tunnustus vuoden parhaalle rakennusteolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2001.
Yhteistyöryhmä YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r.y. RKM, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry IL, Oulun LVI-Tekninen yhdistys ja Oulun Kauppakamari.