Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

RT: Asuntotuotannossa kuuma kesä

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

”Kyselyn perusteella kerrostaloasuntotuotannon poikkeuksellisen korkea taso säilynee tänä vuonna, kuten RT:n kevään ennusteessakin ennakoitiin. Kaupungistuminen, matalat korot sekä talouden myönteinen kehä pitävät yllä kotitalouksien ja sijoittajien mielenkiintoa asuntorakentamista kohtaan”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.

Viime viikkojen aikana on käyty runsaasti keskustelua asuntomarkkinoihin liittyvistä riskeistä. Kotitaloudet velkaantuvat euromääräisesti eniten nyt asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kautta, ja suuri sijoittajien osuus on saanut pankit varpailleen.

”Hyvä, että keskustelua asian tiimoilta käydään. On kuitenkin muistettava, että riittävä asuntorakentaminen on yksi Suomen talous- ja työllisyyspolitiikan kulmakivistä. Asuntorakentamisen kasvun seurauksena myös velkamäärät ovat kasvaneet. Yksittäisten kotitalouksien lainanhoitotilanne on säilynyt hyvänä, mutta sijoittajakysynnän myötä markkinaan on syntynyt uudenlaisia riskejä, jotka pitää tiedostaa. Urakoitsijoidenkin keskuudessa varovaisuusperiaatetta on kasvatettu, sillä keskimääräinen ennakkovarausaste on noussut jo 47 prosenttiin.”

Asuntorakentamisen tulevaisuuden kannalta kesäkuukaudet ovat Pakarisen mukaan mielenkiintoista aikaa. Seuraavien kuukausien aikana saadaan vihiä, millaisena asuntorakentamisen käänne tapahtuu. Kansainvälinen toimintaympäristö sisältää monia epävarmuuksia kauppasodan, Italian poliittisen tilanteen sekä Ruotsin asuntomarkkinoiden osalta. Finanssimarkkinoiden reaktiot heijastuvat välittömästi tunnelmiin myös Suomessa.

”Toivotaan, että lomien jälkeen tunnelma on seesteinen. Asuntotuotantokyselyn perusteella lähtökohdat syyskauteen ovat ainakin tällä haavaa varsin myönteiset”, Pakarinen summaa.

Rakennusteollisuus RT tekee asuntotuotantokyselyn talonrakennusteollisuuden jäsenyrityksilleen kolmesti vuodessa. Kyselyyn ei sisälly omakotitaloja, valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa tai muiden kuin RT:n jäsenyritysten omistusasuntotuotantoa.