RPT Byggfaktan Rakennusalan trendit -raportti uudistui

RPT Byggfaktan julkaisema Rakennusalan trendit -raportti on uudistunut. Uudella verkkoalustalla ilmestyvä trendiraportti on nyt entistä selkeämpi ja sujuvampi käyttää. Tuttuun tapaan trendiraportti tarjoaa laajan kokonaiskuvan käynnistyvistä rakennushankkeista, niiden määrästä ja arvosta.

Rakennusalan trendit -sivusto on kuukausien kehitystyön tulos.

– Samalla kun trendiraportin julkaisualusta muuttui, kiinnitettiin sivuston käytettävyyteen erityistä huomiota. Ulkoasu on entistä selkeämpi, joten haluamansa tiedon löytää vaivattomasti, hanketta vetänyt datajohtaja Kimmo Karhemo RPT Byggfaktasta kertoo.

Uudistunut palvelu on edelleen maksuton ja kertarekisteröitymisen takana.

Kiinnostavaa alueellista tietoa

Uudistunut trendiraportti tarjoaa aikaisempaa paremman aluekohtaisen tarkastelun.

– Välilehtien alta löytyvät pääkaupunkiseudun, Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin suurimmat käynnissä olevat hankkeet. Kunkin alueen TOP-listalla on mukana viisitoista parhaillaan käynnissä olevaa ja viimeisen vuoden aikana alkanutta hanketta niiden arvon mukaisessa järjestyksessä.

– Alueellisilla sivuilla on mahdollisuus myös vertailla kuluvaa ja edellistä vuotta. Tunnusluvut näyttävät, miten paljon hankkeiden määrä ja arvo ovat muuttuneet verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. 

Mielenkiintoista tietoa antavat myös trendikäyrät, jotka kuvaavat hankkeiden määrän ja arvon kehitystä rakennustyypeittäin. Ne kertovat, mitä on tapahtunut esimerkiksi asuinrakentamisen, terveydenhoidon sekä liike- ja toimistotalojen segmenteissä viimeisen vuoden aikana.

Sivustolla on niin ikään mahdollista tutkia uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen osuutta sekä julkisen ja yksityisen sektorin osuutta kokonaisrakentamisessa.

Raportissa on edelleen mukana hankkeiden määrällä ja arvolla tarkasteltuna listaus rakennusalan keskeisimmistä toimijoista, kuten rakennuttajista, arkkitehtitoimistoista ja rakennusurakoitsijoista.

Alkuvuoden aloitusten arvossa kasvua

Tarkastellessaan vuoden 2023 ensimmäistä trendiraporttia datajohtaja Kimmo Karhemo toteaa rakentamisen jatkuvan hyvällä tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

– Alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo on tietokannassamme jopa 51 prosenttia suurempi kuin vuoden 2022 tammi-maaliskuussa. Käynnistymässä on isoja hankkeita, kuten Laakson yhteissairaala Helsingissä, Jorvin sairaalan uusi osastorakennus Espoossa ja kaivosyhtiö Keliberin litiumhanke Kokkolassa.

– Ja eikä siinä vielä kaikki. Tämänhetkisen tiedon valossa näyttää siltä, että myös seuraavalla kvartaalilla on käynnistymässä merkittävästi hankkeita. Vaikka osa alkavaksi suunnitteluista hankkeista siirtyisi tuonnemmaksi, päästään todennäköisesti hyviin lukemiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Karhemo arvioi.

Rakentamisessa näyttääkin suurin epävarmuus olevan takanapäin, vaikka sota Ukrainassa vaikuttaa edelleen voimakkaasti. Materiaali- ja laitepula ei juuri enää vaivaa, mutta ammattimaisen työvoiman saatavuudessa on haasteita. Rakennuskustannusten nousussa on havaittavissa hidastumisen merkkejä, Tilastokeskuksen loppuvuoden 2022 tilasto kertoo. 

Pohjana RPT SMART -hanketietokanta

Rakennusalan trendit -raportin tiedot perustuvat RPT:n tutkimushenkilöstön kokoamaan ja jatkuvasti päivittyvään RPT SMART -hanketietokantaan, jossa ovat mukana Suomen merkittävimmät kohteet. RPT SMART -tietokanta sisältää tällä hetkellä noin 12 000 aktiivista kotimaista rakennushanketta. Vuonna 2022 palveluun lisättiin yli 6000 uutta rakennushanketta.

Tästä pääset Rakennusalan trendit -sivustolle.