Danfossin Vaasan-tehtaassa avattiin viime vuonna uusi tuotantolinja isotehoisille taajuusmuuttajille. Kuva: danfoss.com

Danfoss kouluttaa kokoonpanijoita englanniksi oppisopimuksella

Vaasassa taajuusmuuttajia valmistava monikansallinen Danfoss toteuttaa englanninkielisen oppisopimuskoulutuksen 9 henkilölle, jotka tulevat työllistymään Danfossille kokoonpanijoina. Mukana koulutuspilotissa ovat ammatillista koulutusta tarjoavat Sedu ja Vamia sekä Barona, joka on tehnyt työntekijöille toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset. 

Danfossin Vaasan-tehtaassa avattiin viime vuonna uusi tuotantolinja isotehoisille taajuusmuuttajille. Kuva: danfoss.com

Danfossin mukaan sillä on jatkuva tarve uusille tuotantotyöntekijöille. Yritys työllistää Suomessa yli 1000 henkilöä, joista kokoonpanijoita on noin 210. 

Pohjanmaalla on ollut alhainen työttömyysaste, joten avoimiin työpaikkoihin on ollut vaikea löytää tekijöitä. 

– Oppisopimuskoulutus mahdollistaa yrityksen näkökulmasta löytää motivoituneita osaajia juuri tiettyyn tarpeeseen. Koulutettavalle se on taas nopea väylä sekä tutkintoon että työhön, toteaa Baronan Vaasan aluepäällikkö Antti Flander

Danfossin Vaasan-toimintojen HR Generalist Heidi Saarisen mukaan kansainvälisiä työnhakijoita on tällä hetkellä suhteellisen paljon Vaasan seudulla.  

– Meidän kokemuksemme kansainvälisistä opiskelijoista ja työnhakijoista ovat erittäin myönteisiä. He ovat hyvin halukkaita oppimaan uutta ja kysyvät rohkeasti apua ja ohjeistusta. Tarjoamme englanninkielisille työntekijöille mahdollisuuden osallistua suomen kielen koulutukseen työajalla. Tavoitteena on tukea ja edistää heidän integroitumista työyhteisöön. Toisaalta iso osa yrityksemme perehdyttäjistä osaa hyvin englantia, joten pystymme perehdyttämään kattavasti kaikki uudet työntekijät, Saarinen kertoo.  

– Viime vuonna julkaisemamme tutkimuksen mukaan yritysten suurin este kansainvälisten osaajien rekrytoinneille ovat kielitaitoon liittyvät haasteet. Siksi tarvitaan jatkossa myös entistä enemmän englannin kielellä tapahtuvaa kouluttamista, joka madalluttaa omalta osaltaan kynnystä kansainvälisen tekijän rekrytointiin, Flander sanoo.