Rejlers mukaan Kemin biotuotetehtaan suunnitteluun

Rejlers on tehnyt merkittävän suunnittelusopimuksen Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan prosessisähköistyksen ja -instrumentoinnin suunnittelusta.

Rejlersin mukaan uuden biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, energia- ja materiaalitehokkuus. Tehdas rakennetaan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT- Best Available Techniques). Biotuotetehdas ei käytä valmistuessaan lainkaan fossiilisia polttoaineita, ja sen sähköomavaraisuus on suunniteltu olevan 250 %.

Rejlersin suunnittelusopimukseen kuuluu Metsä Fibren päätoteutuskumppani Valmetin toimittamien osuuksien toteutussuunnittelu, joka käsittää tehtaan pääprosessit ja automaatiojärjestelmän. Hankkeen työllistävä vaikutus Rejlersille on merkittävä.

– Rejlers on meille tuttu kumppani, ja olemme vakuuttuneita heidän ammattitaidostaan ja kyvystään toimittaa meille näin merkittävä kokonaisuus. Rejlers osoitti myös erityisen vahvaa ja motivoitunutta asennetta yhteisen tavoitteemme toteuttamisen, sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson.

– Meillä on vuosikymmeniä pitkä kokemus puunjalostusteollisuuden hankkeiden suunnittelusta sekä niiden sähköistys-, instrumentointi- ja automaatioprojektien toteutuksesta. Pitkäaikainen luottamuksellinen yhteistyö Valmetin ja Metsä Fibren kanssa sekä osaava henkilöstö takasivat toteutussuunnittelijan valinnaksi Rejlersin, Rejlers Finlandin Business Line Director Harri Häyhä sanoo.