Kuvat: Mika Huisman, Decopic

Redin puistokansi on Vuoden Ympäristörakenne

Puistokansi Bryga Helsingin Kalasatamassa on valittu Vuoden 2019 Ympäristörakenteeksi. Kauppakeskus REDIn katolla ja rakentuvan tornitalokokonaisuuden yhteydessä sijaitseva yleisölle avoin puisto on Suomen oloissa uutta, tulevaisuuteen katsovaa kaupunkirakentamista.

Kuvat: Mika Huisman, Decopic

Betoniteollisuus ry:n, KIVI ry:n ja Puutarhaliitto ry:n järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 12. helmikuuta Jyväskylässä järjestetyillä Viherpäivillä. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkitun kohteen tilaajalle sekä suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille.

Kunniakirjat saivat: SRV Rakennus Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy, Lighting Design Collective Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sitowise Oy, Puutarhapalvelu Hannonen Oy, Terrawise Oy.

Bryga on kilpailun tuomariston mukaan tulevaisuuteen katsovaa, tiiviiseen kaupunkirakentamiseen uusia ajatuksia tuovaa kansirakentamista. Laadukkaasti toteutettu, uniikki yleisölle avoin ulkotila rikastuttaa paikallista kaupunkiympäristöä, inspiroi uutta kaupunkikulttuuria ja edistää kaupunkiekologiaa.

Puistoon pääsee Kauppakeskus REDIstä hissillä ja ulkokautta Englantilaisaukiolta kaarevia portaita pitkin. Itäväylältä sinne johtaa jalankulku- ja pyöräily-yhteys.

Puiston itäpäässä on kiveyksillä ja asfalttikummulla jäsennelty tapahtuma-aukio. Pergoloihin ja puutasoihin integroitu tekniikka mahdollistaa pienimuotoisten tapahtumien järjestämisen. Puiston keskellä on istutusten ja puutasojen rajaama hiekkatekonurmikenttä. Leikkipaikalla voi puolestaan kiipeillä, keinua ja tasapainoilla. Kaikkein pienimmille on oma aidattu leikkialue. Myös vapaalle oleskelulle on runsaasti paikkoja aurinkotuoleista länsipään näköalaterassiin.

Oleskelu- ja leikkialueet asettuvat kasvillisuuskumpujen lomaan. Oleskelualueiden kivipinnat muistuttavat rantakallioita, leikkipaikkojen turva-alustapinnat matalia rantaniittyjä. Pääreitin varrella on rantaheinikkoa ja kivien rytmittämiä tulvareittejä.

Puistokannelle on istutettu yli 50 kasvilajia. Ne ovat merenrannan ja saariston lajeja, jotka kestävät paikan vaativia kasvuolosuhteita.

Korkeat teräsrakenteiset pergolat toimivat köynnösistutusten tukirakenteina ja antavat näkö- ja tuulensuojaa. Perusvalaistuksen lisäksi pergoloihin on liitetty taidevalaistus, joka muuntuu tuulen mukaan. Valon rauhallinen liike jäljittelee veden rytmiä.

Koko kannen alueelle on asennettu hulevesien keräilykennosto. Vettä viivytetään, tasataan kosteusolosuhteita ja hyödynnetään hulevesiä alueen kasvillisuuden käyttöön. Myös maastokummut istutuksineen viivyttävät hulevesiä. Pääreittiä reunustaa pintavesiä kokoava, luonnonkivien rytmittämä valettu uoma, jossa vesi sateen jälkeen viipyilee.

Brygan pinta-alasta noin 35 % on kasvillisuutta ja lisäksi 18 % muuta vettä läpäisevää pintaa. Istutusalueet lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, parantavat pienilmasto-olosuhteita ja akustiikkaa, suojaavat tuulelta ja vähentävät hulevesikuormitusta viemäriverkossa sekä sitovat ilman epäpuhtauksia.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Brygan suunnittelu on vaatinut pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä eri suunnittelualojen, rakennuttajan ja kaupungin eri tahojen kesken. Palkinto jaettiin nyt 29. kerran.

Kilpailun tuomaristossa olivat edustettuina Betoniteollisuus ry:n, KIVI ry:n, Puutarhaliiton, Viherympäristöliiton, Suomen Maisema-arkkitehtiliiton, Suomen Arkkitehtiliiton, ympäristöministeriön ja lehdistön edustajat.

PUISTOKANSI BRYGAN TOTEUTTAJAT

Tilaaja

 • SRV Rakennus Oy

Suunnittelijat

 • Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy – Maisema-arkkitehtisuunnittelu, Puistokansi Brygan ja tornien asuntopihojen ulkotilojen kokonaissuunnittelu
 • Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy – Kalasataman keskus kokonaisuuden pääsuunnittelu
 • Sweco Rakennetekniikka Oy – Rakennesuunnittelu, REDIn katolla olevat ulkotilat ja pergolat
 • Sitowise Oy – Rakennesuunnittelu, puistokannen Junatien yläpuolinen osuus sekä hulevesien tekninen konsultointi
 • Lighting Design Collective Oy – Ulkotilojen valaistussuunnittelu
 • Puutarhapalvelu Hannonen Oy – Viherkansirakenteiden tekninen asiantuntija
 • Ramboll Finland Oy – LVI- ja sähkösuunnittelu

Urakoitsijat

 • Terrawise Oy – Viherrakennustyöt
 • Rakennus Huuhka Oy – Pergolat
 • Electrowaves Oy – Valaistus