Reaktor IFE Kjeller

Suomalais-saksalainen ryhmä suunnittelee Norjan ydinjätteen loppusijoituslaitosta

Norjalainen NND (Norwegian Nuclear Decommissioning) on solminut A-Insinöörien kanssa puitesopimuksen teknisestä suunnittelusta ja konsultoinnista, jolla edesautetaan kansallista ydinjäteohjelmaa sekä radioaktiiviseen jätteen loppusijoitustilan suunnittelua Norjassa. A-Insinöörien johtamassa suunnittelu- ja konsulttiryhmässä ovat mukana myös VTT sekä saksalainen BGE Technology.

Reaktor IFE Kjeller

Tammikuussa allekirjoitettu puitesopimus kattaa laaja-alaiset tekniset suunnittelupalvelut, joilla tuetaan tulevina vuosina norjalaista NND:tä (Norwegian Nuclear Decommissioning) radioaktiivisen jätteen kansallisen loppusijoituslaitoksen suunnittelussa.

“Ydinlaitosten käytöstä poistaminen ja ydinjätteen loppusijoitus vaativat useiden eri alojen asiantuntemusta. Luotamme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin osaajien kanssa, jotka edustavat ydinjätehuollon kansainvälistä huippua”, sanoo NND:n toimitusjohtaja Pål Mikkelsen.

Norjan valtion perustaman NND:n vastuulla on turvallisen, kustannustehokkaan ja kattavan loppusijoitusratkaisun suunnittelu ja toteuttaminen kaikelle Norjassa jo olevalle ja seuraavan 100 vuoden aikana syntyvälle radioaktiiviselle jätteelle.

Norjan käytetty ydinpolttoaine on peräisin jo käytöstä poistetuista koereaktoreista Haldenissa ja Kjellerissa. Lisäksi matala- ja keskiaktiivista jätettä tulee syntymään koereaktoreiden ja muiden ydinlaitosten purun yhteydessä. Norjassa on ja syntyy lisää matala-aktiivista jätettä myös mm. sairaaloissa.

Reaktorhall Ife Halden

A-Insinööreillä, yhdessä alikonsulttien VTT:n ja saksalaisen BGE Technologyn kanssa, on laaja kokemus Suomen, Saksan ja useiden muiden maiden ydinjäteohjelmista sekä maailmanlaajuisesti ainutlaatuista osaamista radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosten suunnittelusta, turvallisuusarvioinnista, rakentamisesta ja käytöstä. Suomi on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa maa maailmassa, jossa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen on käynnissä.

“Sopimus on vahva osoitus siitä, miten muut maat Euroopassa ja muuallakin maailmassa voivat hyödyntää kokemuksiamme loppusijoitusratkaisun eri vaiheista,” sanoo A-Insinöörien hankekehitysjohtaja Timo Saanio.

”Turvallisen ja kestävän loppusijoituslaitoksen suunnittelu edellyttää syvällistä osaamista mm. pitkäaikaisturvallisuudesta, geologisista olosuhteista, radioaktiivisen jätteen ominaisuuksista, päästöesteistä sekä tilojen ja toiminnallisuuden suunnittelusta, mutta myös ymmärrystä kokonaisvaltaisesta projektin johtamisesta ja kustannusten hallinnasta.”