Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokerin käyttöönottotestit ovat alkaneet

Raide-Jokerin käyttöönotossa on aloitettu rakentamisen aikaiset testaukset, jotka jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokerin käyttöönotossa on siirrytty rakentamisen aikaisiin testauksiin. Pikaraitiotien käyttöönotto koostuu tehdastesteistä, rakentamisen aikaisista testeistä sekä teknisestä koeliikenteestä. Jo aiemmin tehtyjen tehdastestien ohella on nyt siirrytty tekemään rakentamisen aikaisia testauksia radalla. Rakentamisen aikaiset testaukset jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Riskien minimoimiseksi rakentamisen aikaiset testaukset tullaan suorittamaan pääosin kiskopyörämönkijällä ennen kuin tekninen koeliikenne käynnistyy ArticXL -vaunuilla. Rakentamisen aikaisilla testeillä todennetaan muun muassa liikennevalojen sekä vaihteenohjausjärjestelmän toiminnallisuutta, mikä sujuvoittaa Artic XL -vaunulla tämän jälkeen tehtäviä koeajoja.

Raide-Jokerin rakentamistyöt jatkuvat vuoden 2022 loppuun saakka.