Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Q2/2020-raportti kertoo: Rakennusaloitusten arvossa hieman kasvua

Tämä ilmenee RPT Docu Oy:n julkaisemasta Rakennusalan trendit Q2/2020 -raportista.

Koronatilanteen vuoksi rakennusalalla on nyt runsaasti epävarmuustekijöitä. Raportti perustuu RPT Docu Oy:n FaktaNet Live -tietokantaan. Raportin tiedoista valtaosa on kerätty ennen tilanteen nopeaa muuttumista.

RPT Docun tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen toteaa, että RPT:n tutkimuksen puhelinhaastattelujen mukaan osa rakennuttajista vie hankkeita aivan normaalisti eteenpäin ja osa on yleisistä taloudellisista muutoksista johtuen epävarma hankkeiden toteutumisesta suunnitellussa aikataulussa.

– Näyttää kuitenkin siltä, että rakentaminen jatkuu sekä jo käynnissä olevissa että myös alkavissa hankkeissa. Koronatilanteen kestoa ja siitä aiheutuneiden konkurssien, lomautuksien ja mahdollisen työttömyyden vaikutuksia rakentamiseen on mahdoton arvioida vielä tässä vaiheessa, Rimpiläinen sanoo.

Maakunnat jakautuvat liki tasan

Maakunnittain tarkasteltuna alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo nousee yhdeksässä maakunnassa ja laskee kahdeksassa maakunnassa verrattuna vuoden 2019 tilanteeseen. Yhdessä maakunnassa pysytään ennusteen mukaan viime vuoden tasolla.

– Uudenmaan rakentamisella on iso merkitys ja vuositasolla maakunnan aloitusten arvo on vajaat 45 prosenttia koko Suomen aloituksista. Uudellamaalla alkavien rakennushankkeiden arvo näyttää edelleen kasvavan verrattuna viimevuotiseen, Hannu Rimpiläinen kertoo.

Meneillään olevalla kvartaalilla Uudenmaan alueella alkaviksi suunniteltujen hankkeiden arvo on noin 10 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Suurimpia hankkeita ovat muun muassa LAK Real Estate Oyj:n Airport Center Hotelli Vantaalle, joka on kustannuksiltaan noin 120 miljoonaa euroa, ja Ylvan tieteen ja talouden Lyyra kortteli, jonka kustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Energiatuotanto- ja sairaalarakentaminen jatkuu vahvana

Pirkanmaalla alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo huhti-kesäkuussa on 38 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Käynnistymässä ovat Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahti 3 -voimalaitoksen (noin 160 miljoonaa euroa) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän TAYS:n aikuispsykiatrien T-rakennuksen (noin 100 miljoonaa euroa) rakentaminen. Lisäksi Tampereella on isoja asuntotuotantohankkeita.

Etelä-Pohjanmaalla toisella vuosineljänneksellä suunniteltujen aloitusten arvo on 35 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Suurin käynnistymässä olevista hankkeista on EPV Tuulivoima Oy:n tuulivoimapuisto Teuvalla. Sen kustannukset ovat noin 40 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaalla on luvassa kasvua 129 prosenttia verrattuna viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon. Suurimpia hankkeita ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän OYS Ydinsairaalan 1.2 B-rakennus, jonka arvo on noin 375 miljoonaa euroa, Väyläviraston Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki -radan sähköistys ja parantaminen, noin 55 miljoonaa euroa, sekä Puhuri Oy:n tuulivoimapuisto Haapavedelle, noin 50 miljoonaa euroa.

Suunniteltujen aloitusten arvossa on nousua myös Satakunnassa (+1 %) Etelä-Savossa (+ 8 %), Keski-Pohjanmaalla (+360 %), Kainuussa (+180 %) ja Lapissa (+7 %). Kymenlaaksossa aloitusten arvo näyttää pysyvän viimevuotisella tasolla.

Alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvossa on laskua Etelä-Karjalassa (-80 %), Pohjanmaalla (-59 %), Päijät-Hämeessä (-48 %), Keski-Suomessa (-37 %), Pohjois-Karjalassa (-25 %), Kanta-Hämeessä (-17 %), Pohjois-Savossa (-17 %) ja Varsinais-Suomessa (-11 %).

Maakunnissa yksittäisillä rakennushankkeilla on suuri merkitys vertailtaessa eri vuosien vastaavia ajanjaksoja. Näin ollen prosentuaaliset muutokset voivat olla isoja suuntaan ja toiseen.

Rakennusalan trendit neljästi vuodessa

RPT Docu Oy julkaisee neljä kertaa vuodessa rakentamisen aloituksista kertovan kvartaaliraportin. Raportti perustuu FaktaNet Live -tietokantaan kerättyihin tietoihin, jotka RPT:n tutkijat saavat hankkeissa mukana olevilta päättäjiltä. Nyt julkaistun Rakennusalan trendit -raportin tiedot on saatu ennen 13. maaliskuuta 2020.

Rakennusalan trendit -raportti on helppo tapa seurata rakennusprojekteja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Mukana ovat suurimmat käynnistymässä olevat yksittäiset hankkeet alueittain sekä tiedot suurimmista rakennuttajista ja vuoden 2020 keskeisistä rakennusalan toimijoista.

Teksti: Irene Murtomäki

 

Lataa uusin Rakennusalan Trendit -raporttimme ilmaiseksi!