Tuupalan puurakenteinen alakoulu

Puukoulun terveysvaikutuksia tutkitaan Kuhmon Tuupalan alakoulussa

Kuhmon kaupunki ja Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ovat aloittaneet tutkimushankkeen, jossa selvitetään puurakentamisen terveysvaikutuksia sekä alakoululaisten kokeman stressin lähteitä.

Tuupalan puurakenteinen alakoulu

Tutkimuskohteena on Kuhmossa sijaitseva, vuonna 2018 toimintansa aloittanut Tuupalan puukoulu, joka on ensimmäinen massiivipuuelementtitekniikalla rakennettu koulu Suomessa. Tutkimuksen toteuttaja on Kajaanin yliopistokeskuksessa sijaitseva Mittaustekniikan yksikkö.

Monipuolisessa ja kansainvälisesti ainutlaatuisessa tutkimuksessa tavoitteena on selvittää laajasti puukoulun fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia ja tutkia, miten nämä ja muut tekijät, kuten koulumatkan pituus ja kouluviikon sisältö, vaikuttavat koululaisten kokemaan stressiin.

Fysikaalisia ominaisuuksia mitataan rakennukseen tuotavilla sensoreilla, joilla voidaan jatkuvatoimisesti seurata muun muassa lämpötilaa ja ilmankosteutta sekä pienhiukkasten ja hiilidioksidin pitoisuuksia. Koulun tiloista kerättävistä ilmanäytteistä määritetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja sisäilman mikrobinen laatu. Lisäksi kerätään pyyhkäisynäytteitä pintojen mikrobimäärien selvittämikseksi.

Koululaisten stressiä mitataan sylkinäytteiden ja älysormuksen avulla. Sylkinäytteistä Oulun yliopiston tutkijat määrittävät stressihormoni kortisolin vaihtelua. Kortisoli on yleisimmin käytetty stressin bioanalyyttinen merkkiaine. Pienemmällä koululaismäärällä suoritetaan myös älysormusseurantaa koulupäivien aikana. Älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuutta, minkä avulla voidaan arvioida tutkittavan stressiä. Sen käyttö antaa mahdollisuuden koko koulupäivän kattavaan seurantaan, mutta ei kerro stressitasojen muutoksista yhtä tarkasti kuin kortisolimääritys.

Vertailukohteena tutkimuksessa on mukana Tuupalan koulun lisäksi Vaalan yhtenäiskoulu. Betonirunkoinen koulu on saman arkkitehtitoimiston suunnittelema ja myös suhteellisen uusi rakennus.

Tutkimukseen pyritään rekrytoimaan 50-70 oppilasta molemmista kouluista. Tutkittavien määrä on suurin puurakentamistutkimuksissa käytetty ja sen ansiosta tuloksille on varmemmin mahdollista saada tilastollista merkittävyyttä.

Puurakentamisen terveysvaikutukset – tutkimuksella tietoperusteista tukea puurakentamiselle ja puun käyttömuotojen lisäämiselle hankkeen rahoittajina toimivat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja Suomen Metsäsäätiö. Tutkimus toteutetaan Kuhmon kaupungin aloitteesta. Tutkimuksen käytännön toteuttaja on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö ja Kuhmon kaupunki. Loppuraportti on tarkoitus julkaista huhtikuussa 2021.

Kuhmon kaupungissa toimii valtakunnallisesti merkittävä Woodpolis. Puutuoteteollisuuden ja Woodpolis puutuoteklusterialueen systemaattinen kehittäminen ovat Kuhmon kaupungin pitkäaikaisia tavoitteita, jonka osana tehdään tutkimusyhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää Tuupalan puukoulusta Projektiuutisten numerosta 1/2018