Kuva: Pixabay

Pirkanmaalle lisää puurakentamista

Suomen metsäkeskus on käynnistänyt yhdessä Pirkanmaan liiton, puurakentamisen yritysten ja osan Pirkanmaan kuntien kanssa hankkeen, jossa tavoitteena on lisätä puurakentamista Pirkanmaalla.

Kuva: Pixabay

– Meidän onnistumisemme hankkeessa mitataan tietysti sillä, että saamme Pirkanmaalle uusia puukerrostalo- ja lisäkerroshankkeita. Tavoittelemme määrällisesti Tampereelle kuutta uutta puukerrostaloa ja muualla maakuntaan kolmea. Tämän lisäksi pyrimme käynnistämään vanhojen kerrostalojen lisäkerroshankkeita. Tavoitteet ovat maltillisia, mutta kokemuksen mukaan onnistunut hanke synnyttää aina uusia lisää, hankkeen projektipäällikkö Eveliina Oinas sanoo.

Oinaan mukaan hankkeessa tuetaan myös kuntia puun käyttöön esimerkiksi koulu- ja päiväkotirakentamisessa.
– Muualla maassa toteutetut puurakenteiset koulut ja päiväkodit ovat herättäneet kiinnostusta myös Pirkanmaan kunnissa, koska rakennusten laatuun ja sisäilmaan liittyvät kysymykset kasvattavat halukkuutta selvittää puun käytön mahdollisuutta, Oinas kertoo.

Vaikka puukerrostalorakentaminen on Suomessa kasvussa, Pirkanmaalla sen kasvu ei kuitenkaan vielä ole näkynyt. Maakunnassa kuitenkin tuotetaan paikallisista metsistä raaka-ainetta sekä valmiita puutuoteosia ja komponentteja rakentamisen tarpeisiin.

Eveliina Oinas

Pirkanmaan kunnat ovat mukana Hinku-verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä.
– Samaan aikaan myös Pirkanmaan liitto on käynnistämässä hiilineutraali- ohjelmaa. Olemmekin edistämässä Tampereen yliopiston kanssa avointa puurakentamisen tietokantaa, mikä tarjoaa rakentamisen hiilen sidonnan laskentaan työkaluja, Eveliina Oinas sanoo.

Hankkeella tavoitellaan kymmenen prosentin osuutta puukerrostalorakentamiselle. Suurin odotusarvo kohdentuu Tampereen Vuoreksen Isokuusen alueelle, missä on puukerrostalo-rakentamiseen varattuja tontteja. Hankkeella halutaan edistää myös puun käyttöä vanhojen kerrostalojen lisäkerrosrakentamisessa.
-Tampereen Härmälän rantaan rakennetaan parhaillaan Lakean ja Lehto Groupin toimesta puukerrostaloja. Isokuusen alueelle Arkta-Reponen, TA ja A-kruunu suunnittelevat 120 asunnon puukorttelia. Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:llä on kehitteillä noin 2500 bruttoneliömetrin asuntola- ja opetusrakennus Juupajoelle Hyytiälän Metsäasemalle. Tavoitteena on puurakenteinen uudisrakennus, josta jatkossa tulee puurakentamisen living lab-alusta. Hankintailmoitus kohteesta tulee Hilmaan juhannuksen jälkeen, Oinas kertoo.

Myös muissa maakunnan kunnissa tuetaan puukerrostalorakentamisen pilottihankkeita. Mikäli tavoitteet toteutuvat, Pirkanmaa nousee niiden myötä puukerrostalorakentamisen kärkimaakunnaksi Suomessa.
-Punkalaitumen koululaiset käyvät ensi syksystä lähtien uutta hirsikoulua. Hämeenkyrössä Pilke-päiväkodit rakentaa parhaillaan hirsipäiväkotia, kun taas Tampereen Hippoksen päiväkoti rakennetaan CLT-massiivipuuelementeistä. Myös Tampereen Isokuuseen on iso päiväkoti- ja kouluhanke valmisteilla. Vesilahdella on puukerrostalohanke alustavassa keskustelussa.

Puurakentamisen kasvun myötä Pirkanmaalla käytettäisiin neljännes maakunnassa tuotetusta puutavarasta ja luotaisiin uutta puurakentamisen yritystoimintaa. Hankkeessa mukana olevan Tampereen yliopiston kanssa edistetään kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista.
Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksella, Tampereen yliopisto, Metsäkeskus sekä 11 alan yritystä ja 13 Pirkanmaan kuntaa. Hankeaika on 1.1.2019 – 31.12.2021.