Kuva: Skanska

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen ratakorjaamo saa uudet tilat Kivikosta

Koskelan varikon uudistuessa lähivuosina rata­korjaamolle rakennetaan uudet tilat Kivikkoon. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Skanska ovat nyt sopineet rata­korjaamon rakentamisesta. Ratakorjaamo tukee pääkaupunki­seudun raitio­liikenteen sujuvaa toimintaa.

Kuva: Skanska

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja Skanska ovat alle­kirjoittaneet sopimuksen Kivikkoon tulevien rata­korjaamon tuotanto- ja varastointi­tilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Hanke käynnistyy suunnittelulla tammikuun aikana, ja rakentamisen ennakoidaan alkavan huhtikuussa 2024. Tavoitteena on, että rata­korjaamo valmistuu ja tuotanto voidaan käynnistää keväällä 2025.

Nykyinen raitioteiden rakentamista ja kunnossa­pitoa palveleva rata­korjaamo sijaitsee Koskelan varikolla, jonka uudistuessa lähivuosien aikana ratakorjaamon toiminta siirretään Kivikkoon uusiin tiloihin osoitteeseen Kivikonlaita 18–20.

Kivikon ratakorjaamolle rakennetaan tuotantotilat raiteiden ja vaihteiden rakentamiselle sekä muita ratakunnossapidon ja raiteiden rakentamisen tukitoimintoja, kuten ulko­varastoja sekä tilat ratarakenteiden kierrättämistä varten. Uusi ratakorjaamo tulee olemaan konepajamainen tuotanto­laitos, joka koostuu tuotanto­hallista, toimisto­siivestä ja varasto­alueista. Varasto­alueet yhdistyvät tuotanto­halleihin pitkillä siltanosturiradoilla.

– Pääkaupunkiseudun sujuvan raitiovaunu­liikenteen kannalta oma rata­korjaamo on hyvin tärkeä. Rata­korjaamossa voidaan tuottaa joustavasti ja ilman suuria viiveitä tarvittavia vara­osia ja komponentteja, kuten vaihteita, ristikoita ja kisko­janoja Helsingin raitio­liikenteen tarpeisiin äkillisissäkin radan rikkoutumis­tilanteissa, kertoo projektijohtaja Riku Raitala Kaupunkiliikenne Oy:sta.

Kaupunkiliikenne on asettanut ympäristö­vastuullisuus­tavoitteita hankkeelle, ja esimerkiksi rakennuksen elin­kaaren aikaisen hiili­jalanjäljen tulee olla vähintään –5 % verrattuna tilaajan määrittämään perus­tasoon. Suunnitteluvaiheen aikana määritellään hankkeen lopulliset ratkaisut.

– Paneuduimme innostuneesti ja rohkeasti ympäristö­vastuullisten rakennus­ratkaisujen selvittämiseen ja kehittämiseen, ja tätä työtä jatketaan edelleen suunnittelu­vaiheessa. On hienoa, että tilaaja asettaa kunnian­himoisia tavoitteita, jotka edistävät vähä­päästöisempien hankkeiden toteuttamista, sanoo tulos­yksikön johtaja Urmas Soots Skanskasta.

Kaupunkiliikenne ja Skanska ovat tehneet yhteis­työtä varikko­hankkeiden parissa jo useita vuosia. Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussi­varikon rakennus­työt valmistuvat toukokuussa 2024, ja Koskelan varikon kehitys­vaihe on käynnistynyt syksyllä 2023.