Ykspihlajan tuulivoimapuisto, Kuva: OX2 mediapankki

OX2 haluaisi Liperiin 9 tuulivoimalaa neljän sijaan

OX2 selvittää mahdollisuutta rakentaa enintään yhdeksän tuulivoimalaa Liperin Korpivaaraan. Alueella on voimassa neljän voimalan suunnitelma.

Ykspihlajan tuulivoimapuisto, Kuva: OX2 mediapankki

Liperin Korpivaaran tuulivoimahankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuutta rakentaa alueelle enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden yksikkötehoksi arvioidaan 6–10 megawattia ja koko tuulivoimapuiston kokonaistehoksi noin 60 megawattia.

Liperin Korpivaarassa on jo voimassa olevat rakennusluvat neljälle voimalalle, mutta investoinnin näkökulmasta taloudelliset edellytykset voitaisiin OX2:n mukaan paremmin varmistaa laajemmalla hankesuunnitelmalla.

– Itä-Suomessa tuulivoimaa on tällä hetkellä hyvin vähän verrattuna Länsi-Suomeen. Alueellisesta näkökulmasta tämä on edelläkävijähanke. Myös aluetalouden näkökulmasta on hienoa, kun uusiutuvan energian hankkeita saadaan tasaisemmin ympäri maata, toteaa OX2:n Korpivaaran hankkeen projektipäällikkö Hanna Herkkola.

Suunnittelualue sijaitsee Liperin Kaatamon seudulla Korpivaaran alueella, noin 17 kilometriä Liperin keskustan länsipuolella ja alue on pääasiassa yksityisten maanomistuksessa. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on reilut 1400 hehtaaria.

OX2 omistama projektiyhtiö Korpivaara Wind Oy neuvottelee maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksista alustavalla suunnittelualueella ja täydentää jo olemassa olevia tuulivoimalle vuokrattuja alueita. Hanke on liitettävissä aluetta sivuavaan kantaverkkoyhtiö Fingridin 110 kilovoltin voimajohtoon.