Kestävä kerrostalo
Kestävässä kerrostalossa on hyödynnetty vuosisatojen kuluessa kestäviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Kuva: Tuomas Uusheimo

Oulunkylään nousee innovatiivisten kerrostalojen keskittymä

Kehittyvä kerrostalo on Helsingin kaupungin oma ohjelma, jolla pyritään kehittämään kerrostaloasumisen laatua ja luomaan kerrostalotuotantoon poikkeuksellisia edelläkävijähankkeita.

Oulunkylässä Kehittyvä kerrostalo -ohjelman kohteita yhdistää kestävä rakentaminen, ja rakentamisessa on otettu asukkaiden näkökulma huomioon.

Elävä talo elää ajassa tarpeiden mukaan

Elävä talo -niminen Kehittyvä kerrostalo -hanke valmistuu Oulunkylään Käskynhaltijantielle kesäkuussa, ja asukkaat pääsevät muuttamaan kesäkuun lopussa. Kohteessa on 47 vuokra-asuntoa, ja mahdollisuus tulevaisuudessa jopa 57 asuntoon.

Elävä talo on Arkta Reponen Oy:n Suomen Keskuskodit Oy:lle toteuttama kohde, jonka on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Karin Krokfors Oy.

Elävässä talossa tavoitteena on ollut rakentaa kerrostalo, joka tilojensa puolesta kestää aikaa sekä palvelee asukkaiden muuttuvia ja omaehtoisia tarpeita. Elävässä talossa asuntojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat helposti muunneltavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

”Vanhanajan kerrostalo” on tässä ajassa uutta ja poikkeaa valtavirrasta

Kestävä kerrostalo -niminen Kehittyvä kerrostalo -hanke valmistui Oulunkylään Käskynhaltijantielle maaliskuussa, ja asukkaat pääsivät muuttamaan maaliskuun lopussa.

Kestävä kerrostalo on Kestävät Kodit Oy:n toteuttama kohde, jonka on suunnitellut Avarrus Arkkitehdit Oy. Kohteessa on 29 omistusasuntoa.

Kestävässä kerrostalossa on hyödynnetty vuosisatojen kuluessa kestäviksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Kestävä kerrostalo -hankkeessa on käytetty valikoituja massiivirakentamisen ratkaisuja sekä luonnollisia, muovittomia rakennusmateriaaleja yhdessä uusimman tekniikan ja raikkaan modernin arkkitehtuurin kanssa.

Teknisinä ja arkkitehtonisina ratkaisuina on tutkittu massiivitiilirungon sekä painovoimaisen ilmanvaihdon mahdollisuuksia uudisasuntorakentamisessa. Massiivikivirakentaminen on kosteusteknisesti varma ratkaisu, joka mahdollistaa rakennukselle myös omaleimaisen ja kestävän luonteen.

Lisää Kehittyvä kerrostalo -kohteita tulossa Oulunkylään

Elävän talon ja Kestävän kerrostalon lisäksi Oulunkylään on suunnitteilla kaksi muuta Kehittyvä kerrostalo -hanketta.

Samaan kortteliin on tulossa Tulevaisuuden puukerrostalo -kohde, jossa tavoitteena on rakentaa kolme rakenteeltaan erilaista kerrostaloa: massiivipuurunkoinen kerrostalo, hybridirunkoinen kerrostalo (betoni ja massiivipuu) ja hybridirunkoinen kerrostalo (betoni ja puurankarunkoiset elementit). Tavoitteena on selvittää puun käytön merkitystä asunnon hankintapäätöksessä ja muita puun vetovoimatekijöitä asuntorakentamisessa sekä kehittää puurakentamista liiketaloudellisesta näkökulmasta. 

Toinen suunnitteilla oleva hanke on Hirsikerrostalo. Hankkeessa tutkitaan uudenlaista, arkkitehtuuriltaan korkeatasoista ja modernia hybridirakenteista hirsikerrostaloa, joka sopii Helsingin uusien ja vanhojen alueiden kaupunkikuvaan. Hanke kehittää ja monipuolistaa nykyistä puukerrostalon imagoa.