Aurajoen varsi.
Aurajoen varrelle toteutetaan monipuolinen ja elinkaariviisas kokonaisuus.

SRV valittu toteuttamaan Turun Herkules-kortteli

SRV ja Senaatti-kiinteistöt ovat sopineet Turun Herkuleksen korttelin suunnittelusta ja tontinluovutuksesta. Turun keskustaan Auranjoen rannalle kaavoitettavaan kortteliin tulee asuin-, toimisto- ja liiketilaa. Nyt allekirjoitetaan kiinteistökaupan esisopimus ja lopullinen kiinteistökauppa tehdään korttelin asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.

Senaatti-kiinteistöt järjesti Turun Herkuleksen korttelista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailun voittajaksi valittiin SRV:n ja TA-Yhtymä Oy:n ehdotus nimeltä Uoma. Ehdotuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Lundén Architecture Oy.

Kokonaisuus sisältää vapaarahoitteista asumista noin 8700 kerrosalaneliömetriä ja toimisto- sekä liiketilaa noin 4300 kerrosalaneliömetriä, joihin toteutetaan SRV:n omakehitteisiä hankkeita. Lisäksi kortteliin tulee noin 3000 kerrosneliömetriä hintasäädeltyä kohtuuhintaista asumista, jonka toteuttaa TA-Yhtymä Oy.

Korttelikokonaisuus on suunniteltu elinkaariviisaasti huomioiden energiaomavaraisuus, kestävät materiaalit, muuntojoustavuus ja luonnon monimuotoisuus. Alue rakennetaan EU:n taksonomian eli vastuullisuusstandardin mukaan.

Suunnittelukokonaisuuden pohjalta aloitetaan asemakaavan laatiminen yhteistyössä SRV:n, TA:n, Senaatin ja Turun kaupungin kanssa. Kaavoitusprosessi käynnistyy välittömästi ja sen odotetaan valmistuvan ensi vuoden aikana.