Kuva: Tapio Haaja

Tonttien myynti Garden Helsinki -hankkeelle etenee Helsingin kaupunginvaltuustoon

Taka-Töölön alueelle Helsingin jäähallin, Bolt-areenan sekä olympiastadionin läheisyyteen Nordenskiöldinkadun varteen sijoittuva Garden Helsinki -monitoimiareenahanke on ollut suunnitteilla vuodesta 2010 alkaen. Hanketta varten on perustettu projektiyhtiö Projekti GH Oy. Kaupunginhallitus on tehnyt hanketta koskevan ensimmäisen varauspäätöksen vuonna 2015.

Lopullisen päätöksen tonttien myymisestä tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvion raamin

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2025–2034.

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää laatimisohjeet lauta- ja johtokunnille noudatettaviksi talousarvioehdotusten valmistelussa. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 10. syyskuuta 2024 mennessä.

Kampin Kaartin lasaretin korttelin asemakaavan muutos etenee valtuustoon

Kaupunginhallituksesta etenee valtuustoon myös Kampin Kaartin lasaretin korttelin asemakaavan muutos. Kaavaratkaisu  mahdollistaa Hietalahden torin läheisyydessä, osoitteessa Lönnrotinkatu 37 sijaitsevan korttelialueen uudistamisen ja täydentämisen.

Korttelin arvokkaimmat rakennukset suojellaan ja korjataan uuteen käyttötarkoitukseen. Lisäksi kaavaratkaisu sallii uudisrakentamista Hietalahdenkadun varteen, entisen VTT:n laboratoriorakennuksen sisäpihan puoleiselle osalle sekä maan alle. Rakennuksiin on tulossa toimistoja, koulu- ja päiväkotitiloja, liiketilaa sekä päivittäistavarakauppa maan alle.

Lopullisen päätöksen asemakaavan muutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Uudenmaan kasarmista tiloja päiväkotikäyttöön

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan myös tilojen vuokraamisen päiväkotikäyttöön Kruununhaassa osoitteessa Maurinkatu 1 sijaitsevasta Uudenmaan kasarmista. Kyseessä on 1880-luvulla Uudenmaan tarkk’ampujapataljoonan miehistökasarmiksi valmistunut rakennus, jonka tilat muutetaan päiväkotikäyttöön soveltuviksi. Päiväkotiin on tulossa paikkoja 224 lapselle.

Päätös tilojen vuokraamisesta etenee kaupunginvaltuustoon.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja siihen liittyvistä laista.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.