Taloyhtiö sai avustusta tiilikaton korjaussuunnitelman teettämiseen. Kuva: Asunto-osakeyhtiö Tuomiokirkkokatu 8, Turku.

Arvokkaan rakennusperinnön hoitoon avustuksia 227 000 euroa Varsinais-Suomessa ja Satakunnnassa

Rakennusperinnön hoitoon haettu avustussumma oli 2,3 milj. euroa, joten kaikille hakukriteerit täyttäville hankkeille ei voitu myöntää avustusta. Kuitenkin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille saadulla määrärahalla polkaistiin käyntiin useita kymmeniä hankkeita, joten avustusta kannattaa hakea. 

Varsinais-Suomeen 145 000 euroa avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Vuonna 2024 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Varsinais-Suomen alueelle yhteensä 145 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 90 kpl, joista 37 hakijaa sai myönteisen päätöksen.

Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 4000€/kohde. Tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon (Turun museokeskus) ohjauksessa.

Hoitoavustusta myönnettiin vuonna 2024 esimerkiksi Turkuun asunto-osakeyhtiö Tuomikirkkokatu 8:n tiilikaton korjaussuunnitelman teettämiseen. Vuonna 1956 rakennettu asuin- ja liikerakennus on paikallisesti arvokas arkkitehtien Aarne ja Sigvard Eklundin suunnittelema kohde, joka sijaitsee maakunnallisella rakennetun ympäristön arvoalueella, aivan Turun Tuomiokirkon tuntumassa.

Satakuntaan 82 000 € avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Vuonna 2024 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Satakunnan alueelle yhteensä 82 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 40 kpl, joista 20 hakijaa sai myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 4000 €/kohde. Tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Satakunnan alueellisen vastuumuseon (Satakunnan Museo) ohjauksessa.

Hoitoavustusta myönnettiin vuonna 2024 esimerkiksi Poriin Asunto-osakeyhtiö Varvinkatu 6:n konesaumatun peltikaton korjaukseen. Aiemmin taloyhtiö on saanut avustusta peltikaton korjaussuunnitelman teettämiseen. Vuonna 1853 valmistuneeseen asuinrakennukseen lisättiin Arthur Fagerholm toimesta vuonna 1904 kaksi umpilaudoitettua sisäänkäyntirappua, asuinhuone, keittiö ja eteinen, sekä yksi tulisija. Vuonna 1937 K. A. Myntti puolestaan jatkoi rakennusta itäsuunnassa.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan saaristoalueiden ympäristönhoitoon 59 000 euroa

Varsinais-Suomen ELY-keskus saa vuosittain määrärahaa jaettavaksi myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan saariston ympäristön hoitoon ja vuonna 2024 tuo määräraha oli 59 000 euroa. Tästä summasta 50 500 euroa kohdistettiin saariston rakennusperinnön hoitoon kuudelle saaristossa sijaitsevalle rakennukselle, hankkeen keskimääräisen avustussumman ollessa noin 7000 €/kohde.

Loppusummalla rahoitetaan mm. luonnonhoitoa osana saariston virkistyskäyttöä, saariston perinnemaisemien hoitoa ja rantojen ruovikoiden poistoa.

Ehjää ei kannata uusia, vältä ylikorjaamista

Rakennusperinnön hoidon avustusta myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne, ominaispiirteet ja historiallinen aitous säilyvät ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään.

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Avustusta voikin hakea myös korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.

Lisäksi alueelliset vastuumuseot (Turun museokeskus ja Satakunnan Museo) toimivat korjaustyön antikvaarisina asiantuntijoina valvoen, että tehty työ täyttää avustusehdot työtapojen ja käytettyjen materi                  aalien osalta. Voit olla yhteydessä myös oman alueesi Alueellisen vastuumuseon asiantuntijaan ja tiedustella häneltä hyvistä korjaustoimenpiteistä ja -materiaaleista.

Suunnitteletko rakennuksesi korjaamista?

Tutustu ELY-keskuksen erinomaiseen sivustoon jo tänään:
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (ely-keskus.fi)

Avustushakemuksia voi jättää ELY-keskukseen ympäri vuoden, vaikka niitä ei käsitellä ympäri vuoden. Hakemusten tulee aina olla perillä ELY-keskuksessa ennen toimenpiteiden aloittamista. Varsinainen hakuaika on syksyisin, ja kaikki vuoden aikana tulleet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden keväällä. Vuoden 2025 rakennusperinnön hoitoavustuksia voi siis hakea jo nyt ja hakuaika päättyy marraskuun lopulla 2024.

Avustuksen hakulomake ja ohjeet löytyvät Aluehallinnon asiointipalvelusta:
Sähköinen avustushakemus rakennusperinnön hoitoon (suomi.fi)