Lahden virastotalon uudistus on valmistunut

Lahden virastotalon tilamuutosten ensimmäinen vaihe valmistui kesällä 2023, jolloin virastotalon ensimmäiseen kerrokseen avautui julkisen hallinnon yhteinen palvelupiste. Palvelupiste kokosi yhteen valtion virastojen ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) palvelut.

Nyt tilamuutoshanke on kokonaisuudessaan valmis. Hankkeessa Senaatti-kiinteistöt toteutti vuonna 1978 valmistuneeseen noin 15 000 neliön suuruiseen virastotaloon toimitilat 11:lle julkisen hallinnon toimijalle ja noin 700 henkilölle.

”On hienoa nähdä tilamuutoshankkeemme valmistuneen kokonaisuudessaan. Viime kesänä valmistui ensimmäinen osa tiloista, ja nyt olemme saaneet päätökseen myös loput tilat. Uudet tilat tarjoavat nykyaikaiset ja inspiroivat työskentelymahdollisuudet kaikille 700 työntekijällemme, joista 300 muuttaa taloon nyt”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Mervi Räisänen.

Tiloissa toimivat Hämeen TE-toimisto, Hämeen ELY-keskus, KEHA-keskus, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ulosottolaitoksen asiakaspalvelu, Business Finland, Kela, Maanmittauslaitos, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

Asiakaspalvelutilojen lisäksi virastotaloon uudistettiin monikäyttöinen kokouskeskus sekä modernit toimistokerrokset, jotka ovat talossa toimivien virastojen yhteisessä käytössä. Työympäristö on toteutettu monitilaympäristönä, jossa on erilaisille käyttäjäryhmille ja erityyppisiin työtehtäviin sopivia työskentelyalueita.

Tilaratkaisuilla pienennetään hiilijalanjälkeä ja vähennetään kustannuksia

Nykyaikaiset työtilaratkaisut ja yhteiskäyttö parantavat tilankäytön tehokkuutta, mikä pienentää valtion hiilijalanjälkeä ja tuo valtiolle kustannussäästöjä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa sisältäen mm. irtokalusteet ja tekniikan. Hanke säästää valtion virastojen tilakustannuksia noin 330 000 euroa vuodessa.

Yhteinen palvelupiste parantaa palvelua

Yhteisessä palvelupisteessä palveluita tarjoavat Kansaneläkelaitos (Kela), Hämeen TE-toimisto, Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Ulosottolaitos. Viranomaisten omien asiantuntijoiden lisäksi yhteisessä palvelupisteessä työskentelee palveluneuvoja, joka neuvoo asiakkaita viranomaisasiointiin liittyvissä asioissa ja tarjoaa tukea sähköiseen asiointiin.

Yhteisen palvelupisteen tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta tarjoamalla palvelut samasta paikasta tehokkaasti ja vaivattomasti. Yhteiset palvelutilat mahdollistavat asiakkaiden tapaamisen joustavasti, kun palvelutilat ovat toimijoiden yhteisessä käytössä. Asiakkaiden asioiden hoitaminen virastojen välillä helpottuu.

Lahden virastotalon hanke toteutettiin ensimmäisten joukossa osana valtion laajempaa palvelu- ja toimitilaverkon uudistusta. Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2021 toimeenpanohankkeen valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamiseksi 2020-luvulla. Sen tavoitteena on vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointia julkisen hallinnon yhteisiin palvelupisteisiin ja tiivistämällä valtionhallinnon toimitilaverkkoa.